Opetusalan Ammattijärjestö

Jäsentiedot kuntoon

Muista pitää jäsentietosi ajan tasalla myös loman aikana. Ilmoita OAJ:n jäsenrekisteriin kesän palkattomista jaksoista, uudesta työnantajasta, uudesta työpaikasta ja eläkkeelle jäämisestä.

Ilmoita jäsenrekisteriin, jos olet kesäkaudella ilman palkkaa tai työttömänä ja palaat syksyllä takaisin saman työnantajan palvelukseen. Palkattomien kuukausien ajalta voit maksaa alennettua jäsenmaksua. Sen maksamista varten saat tilisiirtolomakkeet jäsenrekisteristä.

Myös vapaan sivistystyön opettajien pitää ilmoittaa palkattomista kuukausista jäsenrekisteriin ja maksaa ajalta alennettua jäsenmaksua.

Kesän palkattoman jakson aikana opettajat saattavat tehdä muuta kuin opetustyötä. Kesätyön palkasta pitää maksaa jäsenmaksua. Ole yhteydessä jäsenrekisteriin tilisiirtolomakkeiden saamista varten.

Jos palaat kesän palkattoman jakson jälkeen entisen työnantajan palvelukseen, tarkista palkkanauhasta, että palkasta on jälleen alettu periä jäsenmaksuja.

Jos siirryt uuden työnantajan palvelukseen, muistaa täyttää heti työsuhteen alussa uusi valtakirjalomake jäsenmaksujen perintää varten. Valtakirjan voi täyttää verkkosivujen kautta jo hyvissä ajoin kesällä (www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/siirtymislomake) tai koulujen alettua oppilaitoksista saatavalla paperisella valtakirjalla.

Valtakirja on hyvä täyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä työnantajan vaihdokset ovat syksyllä yleisiä ja valtakirjojen siirrot aiheuttavat jäsenrekisterissä ruuhkaa.

Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita uudesta työpaikasta suoraan jäsenrekisteriin siinäkin tapauk-sessa, että työnantaja säilyy entisenä.

Kesäajan palkanmaksun keskeytyksestä, vuorotteluvapaasta tai muusta täysin palkattomasta ajasta voi ilmoittaa jäsenrekisteriin joko Jäsensivujen sähköisellä muutosilmoituksella (www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/muutosilmoituslomake), Opettaja-lehden välissä olevalla yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoituksella tai sähköpostilla (jasenrekisteri@oaj.fi).  

Jäsenrekisterin sähköposti ruuhkautuu kesän aikana, joten tilisiirtolomakkeet toimitetaan muutamien viikkojen viiveellä.

Vuorotteluvapaakorvaus ja päiväraha Opettajien työttömyyskassasta

Huomaa myös, että vuorotteluvapaakorvausta ja ansiosidonnaista päivärahaa anotaan Opettajien työttömyyskassasta www.opetk.fi,  puh. 09 2294 4100. Kysymykset korvauksista ja päiväraha-asioista pitää siis tehdä työttömyyskassalle, ei jäsenrekisterille.

Osa kunnista palkkaa uudet opettajat vasta varsinaisen opetuksen alkamisesta lukien. Silloin työpaikan tai kunnan vaihtajalle voi syntyä työtön jakso esimerkiksi elokuun alussa. Noudata tällöin Opettajien työttömysskassan ohjeita työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta  ja varmista näin mahdollisuutesi hakea ansiopäivärahaa työjaksojen väliseltä ajalta.

Samoja ohjeita on noudatettava myös, jos ei vielä heinäkuun päättyessä tiedä, mistä päivästä alkaen uusi määräaikainen työ alkaa.

Eläkkeelle jäävän muistilista

Eläkkeelle jäämisestä on jäsenen itse ilmoitettava asiasta jäsenrekisteriin. Eläkkeelle siirtymisestä voi ilmoittaa OAJ:n verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella tai jäsenrekisterin sähköpostilla.
 
OAJ:n jäsenyyden päätyttyä jäsenyys siirretään automaattisesti Opetusalan Seniorijärjestöön OSJ:hin. OAJ maksaa liittymisvuoden jäsenmaksun jäsenen puolesta, ja jäsen voi tehdä päätöksen jäsenyyden jatkamisesta toisena jäsenyysvuotena. Lisätietoja www.osj.fi.

Jos teet eläkkeellä ollessasi opettajan sijaisuuksia, pyydä jäsenmaksuvaltakirja pois palkanlaskijalta, jottei jäsenmaksuja OAJ:lle enää peritä.

Jos eläkkeellä ollessasi teet pidempiaikaista sijaisuutta, mieti, tarvitsetko tueksesi esimerkiksi vastuuvakuutusta. OSJ:n jäsenillä on mahdollisuus saada erillistä maksua vastaan tietty määrä OAJ:n palveluita.

Palvelupaketin saa ottamalla yhteyttä OAJ:n jäsenrekisteriin. Palvelupaketin hinta on 75 euroa lukukaudelta. Tällä summalla saa lukukauden ajaksi seuraavat palvelut:
• ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
• edunvalvonnan neuvonnan
• työtehtäviin liittyvät lakimiespalvelut


Yhteystiedot ja sähköiset lomakkeet

Ilmoitukset palkattomista kuukausista, vuorotteluvapaan ajankohdasta, työnantajan tai työpaikan vaihtumisesta ja eläkkeelle jäämisestä:
OAJ:n jäsenrekisteri jasenrekisteri(at)oaj.fi

Ilmoitukset vuorotteluvapaasta ja työttömyysjaksoista sekä vuorotteluvapaakorvauksen ja ansiopäivärahan haku:
Opettajien työttömyyskassa www.opetk.fi

Ilmoitus työpaikan vaihtumisesta tai omien tietojen päivitys
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/muutosilmoituslomake

Ilmoitus työnantajan vaihtumisesta
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/siirtymislomake

Ilmoitus eläkkeelle jäämisestä
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/ilmoitus eläkkeelle jäämisestä

null