Opetusalan Ammattijärjestö

Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen

OAJ:n kansainvälisen toiminnan lähtökohtana on opettajien edunvalvonta, opettajan aseman parantaminen ja koulutuksen kehittäminen.

Kansainvälinen toiminta on yhdessä vaikuttamista kansainvälisellä tasolla tapahtuviin suosituksiin, linjauksiin ja päätöksiin.

Tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on myös edunvalvonnan tueksi tapahtuva kokemusten, tietojen ja käytäntöjen vaihto opettajajärjestöjen välillä.

OAJ toimii yhteistyössä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Lisäksi OAJ vaikuttaa opettajien maailmanjärjestö Education International EI:ssä ja Euroopan tasolla ETUCEssa.

Osa EU-tason vaikuttamisesta tapahtuu keskusjärjestö Akavan välityksellä.

Maailmanlaajuisesti opettajien ja koulutukseen ja asemaan vaikutetaan omilla kehitysyhteistyöprojekteilla sekä toimimalla kansallisissa kehitysyhteistyöhön liittyvissä verkostoissa.

null