Opetusalan Ammattijärjestö

Kansallinen ohjaus

OAJ:n askelmerkit digiloikkaan:

1. Koulutuksen digitalisaatiota on ohjattava kokonaisuutena kansallisella tasolla

OAJ esittää, että osana digitalisaation kärkihanketta laaditaan opetusalan tieto- ja viestintäteknologian, tvt:n, käytön edistämiseen kansallinen strategia, joka sisältää sitovat digitalisaation laatukriteerit kaikille koulutusasteille. Laatukriteereillä voidaan turvata oppijoiden yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien toteutuminen.

Esimerkiksi kotien välisen digitaalisen kuilun tasoittaminen jo varhaiskasvatuksen, viimeistään esiopetuksen aikana on välttämätöntä perusopetuksen sujumisen kannalta.

Laatukriteereissä tulee kuvata mm. digitaalisten oppimisympäristöjen vähimmäisvaatimukset opetuksen järjestäjille sekä tarvittavan usein päivittyvät laitesuositukset eri koulutusasteille. Erityisen tärkeää on kuvata nopeasti yleistyvän etä- ja verkko-opetuksen laadukas järjestäminen sekä tuki ja ohjaus, jota eri-ikäisten oppijoiden myös tällaisessa opiskelussa on saatava.

Digioppimisen on muodostettava koko koulutusketjun läpi jatkuva kokonaisuus. Nykytilanteessa digitalisaatiota edistetään usein toisistaan hyvin erillisinä kokonaisuuksina, ja erot esimerkiksi koulutuksen järjestäjien välillä ovat suuria. Oppijat siirtyvät koulutusasteelta toiselle täysin eritasoisilla valmiuksilla. Tämä on ongelmallista jo koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.

null

Lisää aiheesta

Koulutuksen laatu