Opetusalan Ammattijärjestö

Korkea-aste

Tällä sivulla:
 
Yliopistoissa opetustehtävissä työskentelee alojensa asiantuntijoita, joista suuri osa on taustaltaan tutkijoita. Ammattikorkeakouluissa opettajana toimiminen edellyttää pedagogisia opintoja ja pedagogista pätevyyttä.
 
Yliopistojen opetushenkilöstö
 

Yliopistoissa opetustehtävissä työskentelevät ovat lähtökohdiltaan ja taustoiltaan hyvin erilaisia alojensa asiantuntijoita, joilla ei ole yhteistä koulutustaustaa. Suuri osa yliopistojen opetushenkilöstöstä on taustaltaan tutkijoita.

Yliopistossa opettajana toimiminen ei välttämättä edellytä pedagogista pätevyyttä tai pedagogisia opintoja. Suuntaus on kuitenkin muuttumassa. Yliopistojen johtosäännöissä opetushenkilöstön pedagogista osaamista tai -pätevyyttä voidaan jatkossa suosia tai sitä voidaan jopa edellyttää.

Muissa oppilaitoksissa annettuun opetukseen verrattuna yliopisto-opetus on kytkeytynyt vahvasti tutkimukseen perustuvaan asiantuntijuuteen.
 

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö

Ammatillisen korkea-asteen opettajan asiantuntijuudessa on keskeistä yhdistää ammattialakohtainen osaaminen sekä pedagoginen ymmärrys ja tieto. Ne muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen opettajan osaamisen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ammattikorkeakoulussa opettajana toimiminen edellyttää pedagogisia opintoja ja pedagogista pätevyyttä.

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöltä vaaditaan yliopettajan tehtävissä soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva työelämäkokemus ja opettajan pätevyys.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön urapolku kulkee seuraavasti:

  • ammatillinen perustutkinto tai ylioppilas
  • amk-tutkinto ja ylempi amk-tutkinto  tai kandidaatin tutkinto ja maisterin tutkinto
  • soveltuvaa työkokemusta opetettavalta alalta 3 vuotta
  • opettajankoulutus
  • opettajan virka.
 
null