Opetusalan Ammattijärjestö

1. Koulutuksesta kuntien tärkein tehtävä

Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on varhaiskasvatus- ja koulutusasioita. Isoimpia asioita, joista kunnat uudistuksen jälkeen päättävät, ovat koulutuksen kehittämisen painopisteet, oppilaitosverkoston kehittäminen ja luonnollisesti kunnan talousarvio.

Kevään vaaleissa valittavien valtuutettujen merkittävin tehtävä on turvata kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu sote-uudistuksessa. Siksi ensi keväänä käytävät vaalit ovat tärkeät koulutusvaalit ja useissa puolueissa se on tiedostettu hyvin. Muun muassa vihreät näkevät koulutusasiat seuraavien kuntavaalien ykkösasiana:

”Koulutus ja sen kehittäminen on vihreille erittäin tärkeää, ja se tulee olemaan yksi keskeisimmistä kuntavaaliteemoistamme. Kunnat ovat keskiössä koulutuksellisen tasa-arvon turvaamisessa.” – Vihreä liitto

Samalla kun sote-ratkaisusta käydään kovaa poliittista keskustelua ja suuria rahavirtoja siirretään maakuntiin, on noussut huoli siitä, miten kuntien voimavarat turvataan jatkossa, ja onko kaikilla kunnilla tosiasialliset edellytykset laadukkaiden palveluiden järjestämiseen.

Kun kuntien tehtäviä uudistetaan, kasvatus- ja koulutuspalveluista keskeisimpiä esimerkiksi SDP:n mielestä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen laadun turvaaminen.
null