Undervisningssektorns Fackorganisation

Lärarnas A-kassa

OAJ:s medlemmar är också medlemmar i Lärarnas Arbetslöshetskassa. Vid arbetslöshet är den inkomsrelaterade dagpenningen som A-kassan betalar betydligt högre än den grunddagpenning som FPA betalar.

För att du ska uppfylla arbetsvillkoret och få inkomstrelaterad dagpenning krävs att du under de närmaste föregående 28 månaderna har förvärvsarbetat minst 26 veckor och varit medlem i A-kassan lika länge. Vidare ska veckoarbetstiden varit minst 8 timmar inom undervisningssektorn och inom småbarnspedagogiken minst 18 timmar.

OAJ:s medlemmar ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Närmare info från A-kassans sidor

 
null