Undervisningssektorns Fackorganisation

Läraryrket

Lärare är ett av våra populäraste yrken. Det är både givande och utmanande att få vara med på lärostigen när liten blir stor och också längre fram på lärostigen. Vi talar om livslångt lärande. 
Lärare arbetar i allt från daghem till universitet och arbetsbilden beror på var man arbetar. För att garantera ett kvalitativt kunnade har man behörighetskrav för de allra flesta lärare och ledare.   
null