Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

Uudistamistyö ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa ja tutkintorakenteissa

OAJ pitää tärkeänä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteiden uudistamista. Rakenteiden selkiyttäminen ja joustavuus ovat kannatettavia tavoitteita. Uudistamisen jälkeen ammatillisten tutkintojen on entistä paremmin vastattava alan ammattitaitovaatimuksiin ja tarvittavaan osaamisen päivittämiseen.

Uudistamistyötä koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työelämän ohjausryhmä. OAJ:llä on edustus ministeriön työryhmässä.

OAJ pitää tärkeänä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteiden uudistamista. Rakenteiden selkiyttäminen ja joustavuus ovat kannatettavia tavoitteita. Uudistamisen jälkeen ammatillisten tutkintojen on entistä paremmin vastattava alan ammattitaitovaatimuksiin ja tarvittavaan osaamisen päivittämiseen. Erityisen tärkeää on, että tutkinto antaa myös valmiudet ja oikeuden jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. 

Ohjauksen ja kasvatuksen esityksistä OAJ kannattaa perustutkintojen yhdistämistä yhdeksi ohjauksen ja kasvatuksen perustutkinnoksi. Lisäkoulutuksen muutosehdotuksista OAJ kannattaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon siirtämistä humanistiselle ja kasvatusalalle. Lisäksi uuden työelämäohjauksen ja -valmennuksen ammattitutkinnon luominen on OAJ:n mielestä perusteltua, koska tarve työpaikkaohjaukselle lisääntyy.

Tutkintojen ja toimintatapojen uudistaminen edellyttää resurssien kohdentamista opettajien täydennyskoulutukseen ja vaadittaviin rakenteellisiin uudistuksiin. Muutoksiin liittyvä lisääntynyt ohjaustarve on myös otettava huomioon kaikilla tahoilla. Laadukas ja onnistunut muutos edellyttää resursseja, jotka toiminnan vakiintumisen myötä tuovat monikertaiset säästöt.

OAJ:n lausunto ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen muutosehdotuksiin (pdf)

null