Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

OAJ:n lausunto lakialoitteesta laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta

OAJ:n mielestä lakialoite laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta ei tuo kouluille uusia keinoja puuttua kiusaamiseen. Lakialoitteen tavoite lisätä keinoja on kuitenkin hyvä.
Esimerkiksi oppilaan siirto toiseen kouluun on mahdollista jo nykyisten säännösten mukaan, OAJ muistuttaa. Oppilaan siirron tulisi olla vasta viimesijainen keino kiusaamiseen puuttumiseksi. Muita keinoja kiusaamisen ehkäisyn toimintamalleiksi pohditaan ministeriön työryhmässä.
 
null