Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

Lakiesitys alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

TE- palveluja ja ELY-keskuksia ehdotetaan lakkautettavaksi. Tilalle kaavaillaan maakuntavetoisia kasvupalveluja. Nämä sisältäisivät nykyisen tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen, joka jatkossa olisi kilpailutettavaa kasvupalvelukoulutusta. OAJ vaatii, että eri oppilaitosmuodot ovat jatkossakin mukana näillä markkinoilla. Kasvupalvelukoulutus ei saa olla irrallaan koulutusjärjestelmästä.
null