Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

Muutosturvaohjelma julkiselle sektorille

OAJ:n lausunto Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle hallituksen esitysluonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta 8.9.2015.

Kuntarakennelakia ollaan muuttamassa. Siitä poistuisi työntekijän viiden vuoden irtisanomissuoja. OAJ jätti tänään lausunnon valtiovarainministeriölle.

OAJ edellyttää, että irtisanomissuojan tilalle säädetään toimivampi muutosturva. Lisäksi OAJ muun muassa ehdotti kunta- ja soteuudistuksen sekä opetusalan leikkausten ja rakennemuutosten johdosta perustettavaksi henkilösryhmää pohtimaan kunta-alan henkilöstökysymyksiä. 

Tutustu kuntarakennelain muutosta koskevaan OAJ:n lausuntoon (pdf)

LIITE: OAJ:n esittämiä kehittämiskohteita opetusalan rakennemuutostilanteissa (pdf)

null