Undervisningssektorns Fackorganisation

Ledare och chefsarbete

En bra ledare kan lotsa sin enhet till optimala arbetsresultat genom att leda arbetet och personalen i enlighet med gällande lagar och avtal, genom att skapa en trygg, trevlig och motiverande arbetsmiljö och genom att behandla de anställda likvärdigt.
 
I chefsarbetet behövs också stöd och hjälp. En yrkesskicklig, motiverad och kunnig personal är den viktigaste tillgången inom undervisningssektorn och det är en stor utmaning att vara ledare inom detta expertområde.
 
OAJ stöder ledarna!
 
Vi stöder och hjälper våra medlemmar i chefsarbetet. Du som är ledare erbjuds:
 
  • hjälp och stöd av ett eget intressebevakningsteam
  • webbsidor med material enkom för dig
  • aktuell info om den egna branschen
  • utbildning
  • möjlighet att nätverka
  • möjlighet att påverka utbildnings- och lönepolitiken.
Vårt mål är att främja hög kvalitet på pedagogiskt ledarskap, att förebygga kriser i arbetslivet och att förbättra anställningsvillkoren och arbetsförutsättningarna för våra medlemmar. Våra sakkunniga i lag-, löne-, avtals- samt arbetslivsfrågor står till medlemmarnas förfogande. Vi stöder våra medlemmar, även i de svåraste situationerna!
 
Ledarnas sidor (kräver inloggning) Tillsvidare är materialet på finska
Ledarnas olika yrken (text inom kort)
 
null