Opetusalan Ammattijärjestö

Linkit sähköisiin lomakkeisiin

Linkit vievät jäsensivuilla oleviin lomakkeisiin. Pääset niihin kirjauduttuasi jäsensivuille.
Tällä lomakkeella voi ilmoittaa työnantajan tai jäsenyhdistyksen muutoksesta:
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/siirtymislomake
 
Tällä lomakkeella voi ilmoittaa muita kuin työnantajaan tai jäsenyhdistykseen liittyviä jäsenyystietojen muutoksia:
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/muutosilmoituslomake

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa eläkkeelle jäämisestä ja siirtymisestä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi:
www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/ilmoitus eläkkeelle jäämisestä

 

null