Undervisningssektorns Fackorganisation

Lite fakta

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är den enda fackorganisationen som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor.
 • OAJ har ca 120 000 medlemmar.
   
 • OAJ representerar lärare på alla stadier; allt från småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundundervisning i konst, allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning och ända upp till universitetsnivå. Också rektorer och specialister för undervisnings- och bildningsväsendet hör till organisationen, likaså lärarstuderande och seniorlärare.
   
 • OAJ är centralorganisationen Akavas största medlemsorganisation.
   
 • OAJ är en stark utbildningspolitisk påverkare.
   
 • OAJ har en omfattande lokal verksamhet med förtroendemän och i nästan varje kommun finns en intressebevakningsförening.
   
 • OAJ arbetar också internationellt.
   
 • Lärarna är i regel anställda av kommuner och samkommuner, men också staten samt privata skolor och daghem är arbetsgivare. De viktigaste anställningsvillkoren, såsom lönerna och arbetstiderna, definieras i undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. Sammanlagt finns det ett tjugotal avtal för de olika lärargrupperna.
   
 • OAJ förhandlar om avtalen med Kommunala Arbetsmarknadsverket och Statens Arbetsmarknadsverk och sluter riksomfattande kollektivavtal med de organisationer som företräder de privata läroinrättningarna. Avtalen ingås på OAJ:s vägnar av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU (på finska JUKO).
 
null