Undervisningssektorns Fackorganisation

Föreningar

Lokalföreningar och underföreningar
 
Regionföreningar
 
OAJ:s regionföreningar svarar för intressebevakningen i den egna regionen och stöder lokalföreningarna i deras intressebevakningsarbete. Regionföreningarna arbetar för alla lärargrupper, utför påverkansarbete samt ordnar regionala evenemang och kurser. 
 
Riksomfattande distrikt
 
 
 
 
 
null