Opetusalan Ammattijärjestö

Mikä navigaattori?

Mistä nuorisonavigaattorissa on kyse?

Korkea osaaminen on Suomen kivijalka. Se takaa menestymisen myös suurten rakennemuutosten edessä. Pienellä maalla ei ole varaa hukata ainuttakaan nuorta, joka voi antaa osaamisensa tämän yhteiskunnan käyttöön. Nuoret pitää saattaa aikuisuuteen turvallisten kasvattajien, innostavien opettajien ja osaavien kouluttajien ohjaamana.

Osaamistason nostaminen edellyttää koulutustason nousua, mitä ei ole Suomessa tapahtunut vuosikymmeniin. Peruskoulun varassa olevien nuorten määrä on pysynyt vakiintuneena viimeiset kolmekymmentä vuotta. Vuonna 2011 Suomessa oli lähes 50 000 syrjäytynyttä nuorta, lähes yhden ikäluokan verran. Yli 80 prosenttia heistä ei koskaan suorita peruskoulun jälkeistä tutkintoa

Keväällä 2014 perusopetuksen päättäneistä jäi toisen asteen yhteishaun valintojen ulkopuolelle 3 600 nuorta. Heistä osa valittiin samana vuonna opiskelemaan täydennyshaussa tai valmistavassa koulutuksessa. Nuoria myös poistuu työmarkkinoilta ennenaikaisesti; joka päivä kahdeksan nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle, eli noin viisi prosenttia ikäluokasta vuositasolla laskettuna.

Me OAJ:ssä uskomme, että koulutus on tehokkainta työllisyyspolitiikka ja parasta sosiaaliturvaa, jota yhteiskunta voi nuorisolleen taata. Koulut ja oppilaitokset joutuvat kuitenkin jatkuvasti taistelemaan toimintansa perusedellytyksistä, kun nuorten tuki ja resurssit ohjataan koulujen ulkopuolelle. Oppilaitos on nuoren yhteiskunnallisen elämän keskus, josta käsin muu tarvittava tuki löytyy.

Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori siirtyy peruskoulun jälkeen ensisijaisesti koulutukseen ja saa sen suorittamiseen tarvittavat edellytykset ja tuen yhdeltä luukulta. Suomi tarvitsee nuoret terveinä töihin koulutuksen kautta, ja me opettajat haluamme antaa siihen panoksemme.

Olli Luukkainen
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

null