Opetusalan Ammattijärjestö

Mitä muuta?


Mitä muuta pitäisi tehdä?

OAJ ehdottaa:

  • Järjestetään kaikille perheille monikulttuurisia vanhempainiltoja. Otetaan yhteistyökumppaneiksi kansainväliset, sitoutumattomat siirtolaisjärjestöt, kulttuurikeskukset ja nuorisoasiainkeskukset.
  • Lisätään kuntien tulkkipalveluja hallinnonalojen ylittäviin tarpeisiin. Käytetään tulkkeja monipuolisemmin vanhem­pien ja päiväkodin työntekijöiden apuna, kun varhaiskasvatusta aloitellaan.
  • Järjestetään oman äidinkielen kerhoja aamu- ja iltapäivätoimintaan.
  • Käännetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiedotteita ja julkaisuja eri kielille.
  • Palkataan resurssiopettajia maahanmuuttaja-alueiden varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.
  • Suunnataan työnvaativuuspalkkiota maahanmuuttaja-aluei­den opettajille.
  • Kehitetään korkeakouluihin tutor-toimintaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille.  
  • Perustetaan opettajien väliseen yhteistyöhön toimivia väyliä, joissa opettajat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea.
  • Järjestetään maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamispaikkoja esimerkiksi kahviloissa tai kirjastoissa.


Mitä kotouttaminen maksaa?

Maahanmuuttajien koulutukseen tarvittavaa koko resurssia on vaikea arvioida. Perusopetuksen valmistava opetus maksaa oppilasta kohti 14 000–15 000 euroa vuodessa. Varhaiskasvatus maksaa saman verran. Kotouttamis­koulutuksen hinta on 6 000–8 800 euroa ja luku- ja kirjoitustaidon opetuksen noin 6 500 euroa per henkilö.


Kysy lisää:

Heljä Misukka, koulutusjohtaja
helja.misukka(at)oaj.fi
+358 50 528 6682

Päivi Lyhykäinen, erityisasiantuntija
paivi.lyhykainen(at)oaj.fi
+358 50 553 8111

Seuraa somessa:

#kotoutumiskompassi
Facebook /oajry
Twitter @oajry
Instagram @oajry
Youtube /oajvideot

 

null