Opetusalan Ammattijärjestö

Miten tästä eteenpäin?

OAJ haluaa edistää koulutuksen tasa-arvoa laajalla yhteistyöllä. Tasa-arvon edistämiseen tarvitaan eteenpäin katsovaa asennetta ja yhteistä keskustelua sekä ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotka huomioivat ympäröivän yhteiskunnan muutoksen.  Tavoitteena on, että ennen seuraavia eduskuntavaaleja meillä on yhteinen kansallinen koulutuksen tasa-arvo-ohjelma, jolle on kaikkien puolueiden tuki. Uskomme, että on mahdollista löytää yhteinen näkemys siitä, miten tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet tulevaisuuden yhteiskunnassa turvataan.
 
Haastamme puolueet
OAJ on haastanut puolueet mukaan edistämään koulutuksen tasa-arvoa, ottamaan kantaa järjestön esityksiin ja tekemään omia esityksiään. Julkaisemme puolueiden vastaukset eri kanavillamme ja pidämme niitä esillä koulutuksen tasa-arvokeskustelussa.
 
Viestikapula liikkeelle
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ojensi 12.4. Koulutuksen tasa-arvon viestikapulan Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtajalle Terhi Päivärinnalle. Viestikapula kulkee eteenpäin eri organisaatioihin, jotka haluavat edistää koulutuksen tasa-arvoa ja viedä keskustelua eteenpäin.
 
Jokainen voi osallistua
OAJ on perustanut Facebook-ryhmän nimeltä Tasa-arvo koulutuksessa. Toivomme, että kaikki koulutuksen tasa-arvosta kiinnostuneet jakaisivat sivuilla artikkeleita, tutkimustuloksia ja mielipiteitä. Kutsumme sinut mukaan! Twitterissä voi käydä keskustelua hashtagillä #TieAuki 
null