Opetusalan Ammattijärjestö

Nuorisonavigaattori

Nuorisonavigaattori on vuonna 2015 julkaistu OAJ:n malli siitä, kuinka nuorisotakuuta tulisi jatkaa. Navigaattori sisältää seitsemän kohdan ohjelman, jolla koulutukseen pääsy ja osaaminen varmistetaan jokaiselle nuorelle. Tutustu myös tukiopinto-ohjaukseen ja muihin OAJ:n esityksiin, joilla haluamme tukea nuoren opiskelupolkua ja estää syrjäytymistä. Ehdotukset on laadittu huhtikuussa 2017 maan hallituksen puoliväliriihen edellä.

Tukiopinto-ohjaus turvaamaan opintojen jatkumista (2017), pdf

Lue Nuorisonavigaattori (2015) pdf-muodossa: pdf-tiedosto (sivuittain tulostettavissa) , pdf-tiedosto (aukeama kerrallaan)

tai selaa Nuorisonavigaattorin eri osia tällä sivustolla:

Mikä navigaattori?

Me OAJ:ssä uskomme, että koulutus on tehokkainta työllisyyspolitiikkaa ja parasta sosiaaliturvaa, jota yhteiskunta voi nuorisolleen taata. Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori siirtyy peruskoulun jälkeen ensisijaisesti koulutukseen ja saa sen suorittamiseen tarvittavat edellytykset ja tuen yhdeltä luukulta. Suomi tarvitsee nuoret terveinä töihin koulutuksen kautta, ja me opettajat haluamme antaa siihen panoksemme.

Tilannekuva

Nuorisotakuu oli vuonna 2015 päättyneen vaalikauden iso hallinnon rajat ylittävä hanke. Nyt on päätettävä miten sitä jatketaan. OAJ:n Nuorisonavigaattori esittää konkreettisia ratkaisuja nuorten koulutuksen kehittämiseksi tulevalla hallituskaudella. 

Ehdotus 1: Nuorille koulutusoikeus

Jokaiselle nuorelle taataan subjektiivinen oikeus perusopetuksen jälkeiseen koulutuspaikkaan, ja kunnille säädetään vastuu nuorten ohjauksesta. Oppilaan oikeus ja kunnan vastuu ovat voimassa vuoden ajan peruskoulun oppimäärän suorittamisesta.

Ehdotus 2: Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten jatko-opintovalmiudet kuntoon

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten syrjäytymistä ehkäistään turvaamalla riittävä suomen tai ruotsin kielen opetus. Kielitaidon riittävä kehittyminen mahdollistetaan uudella kielitasoperustaisella opiskelumallilla.

Ehdotus 3: Tuki ja ohjaus riittäväksi

Vähennetään koulutuksen keskeyttämistä säätämällä ohjattavien enimmäismääräksi 200 ja lisäämällä lukiolakiin opiskelijan oikeus saada tarpeen mukaan erityisopetusta.

Ehdotus 4: Tukiopinto-ohjauksesta uusi tuen muoto

Säädetään oppilaan oikeudesta tukiopintoohjaukseen. Sen tavoitteena on varmistaa, että oppilas saa riittävän yksilöllisen tuen opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteistyöllä. Oikeus ulottuu peruskoulun yläluokilta toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden loppuun.

Ehdotus 5: Portti auki jatko-opintoihin

Nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia ei saa vaarantaa lyhentämällä ammatillisen koulutuksen pituutta tai siirtämällä oppimista työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta kehitetään nuorille paremmin soveltuvaksi.

Ehdotus 6: Vähemmän katkoksia nivelvaiheisiin

Varmistetaan katkeamaton polku lukiosta korkeakoulutukseen. Luodaan malli, jossa täysiikäisyyden kynnyksellä oleva ikäluokka kohdataan moniammatillisesti ja varmistetaan, että jokaisella nuorella on tarvittavat eväät ja tuki aikuisuuteen astumiseen.

Ehdotus7: Alueellinen koulutuksen järjestämissuunnitelma

Toisen asteen koulutuksen rahoitusta uudistetaan koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestämisverkkoa tarkastellaan maakuntaliitoissa laadittavien alueellisten koulutuksen järjestämissuunnitelmien pohjalta. Tällöin opetukseen panostetaan aiempaa enemmän ja kustannustehokkuutta haetaan tukipalveluista.


Kysy lisää:

Heljä Misukka, koulutusjohtaja
helja.misukka(at)oaj.fi,  050 528 6682

Nina Lahtinen, kehittämispäällikkö
nina.lahtinen(at)oaj.fi, O50 341 3964

Suvi Pulkkinen, koulutuspoliittinen sihteeri
suvi.pulkkinen(at)oaj.fi, 050 404 1810)

 

 

null