Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ kouluttaa

OAJ:n koulutuksen tavoitteena on kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevien tietojen, taitojen ja asenteiden edistäminen.  
OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä muuhun edunvalvontakoulutukseen ja järjestökoulutukseen. Valtaosa OAJ:n koulutuksesta on suunnattu luottamusmiehille, OAJ:n edunvalvontayhdistysten aktiiveille ja työsuojelutoimijoille.

Sopimuskoulutus
Koulutuksella vahvistetaan sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, virka- ja työsuhteen sekä työelämälainsäädännön tietämystä sekä työsuojelua, yhteistoimintaa ja työelämän laatua koskevien sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.
 
Sopimuskoulutuksissa osallistujien riittävä osaamistaso luodaan perus- ja täydennysopinnoissa. Sopimus- ja koulutusalakohtaiset tiedot päivitetään ajan tasalle neuvottelupäivillä.

Muu edunvalvontakoulutus
OAJ järjestää oppilaitosten ja päiväkotien johtajille sekä opetus- ja sivistystoimenjohtajille koulutusta, jossa käsitellään johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, johtajuuden haasteita sekä tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi järjestetään toimiala- ja teemaseminaareja, joissa käsitellään erityisesti ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja työelämäasioita.

Järjestökoulutus
Järjestökoulutuksella vahvistetaan OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessä. Monipuolisella koulutuksella lisätään järjestöyhtenäisyyttä.  
 
OAJ tuottaa alueellista ja paikallista koulutusta varten mm. yhteysopettajamateriaalia, koulutusvideoita ja ohjeita valmistuvien opettajien infotilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi OAJ järjestää etäkoulutuksia tarpeen mukaan.
null