Undervisningssektorns Fackorganisation

OAJ och digitala språnget

OAJ vill påskynda digitaliseringen inom utbildningen. Vi har kartlagt digitaliseringens nuläge och ger konkreta förslag till hur digitala språnget bäst ska genomföras.
OAJ:s omfattande IKT-utredning över nuläget visar bland annat att
 • digitaliseringen går ojämnt framåt inom olika utbildningsstadier
 • som helhet är grundskolan ännu långt från den IKT-nivå som förutsätts i de nya läroplanerna
 • endast högskolestuderande använder dagligen informations- och kommunikationsteknik (IKT) i studierna
 • lärarnas fortbildning i informations- och kommunikationsteknik är helt otillräcklig
 • elever och studerande med fortbildade lärare använder IKT dubbelt så ofta som elever vars lärare saknar fortbildning
 • lärare som har fått fortbildning förhåller sig positivare till digitaliseringen
   
OAJ föreslår bland annat
 • en nationell strategi för IKT-användningen inom undervisningssektorn
 • bindande kvalitetskriterier för alla utbildningsstadier
 • att de individuella utbildnings- och utvecklingsplanerna ska trygga att lärarnas och chefernas kunnande kontinuerligt utvecklas
 • digimentorer till kommunerna och digilärare till alla skolor och läroanstalter
 • fortbildning för lärarna men också för cheferna
 • utbildningssedlar för skolor och lärare
 • att alla lärare har egen bärbar dator av arbetsgivaren
Undersökningen gjordes hösten 2015 och drygt 1500 lärare, rektorer och chefer deltog i den.
 
Öppna eller ladda ner broschyren här.
Broschyren på finska nelisivuinen esite
Läs utredningen i sin helhet på finska OAJ:n askelmerkit digiloikkaan .

 
 
 
 
 
  
null