Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n vaaliblogi

Nyt äänestämään koulutusvaaleissa!

Kuntavaalien ennakkoäänestys on juuri alkanut, ja varsinainen vaalipäiväkin 9.4. on tuota pikaa. Nyt on aika kannustaa kaikkia koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuneita vaaliuurnille.
Viimeisinä päivinä on tärkeää nostaa esille vaalien tärkeintä ydintä: Nyt käydään kamppailua nimenomaan siitä, saadaanko kuntiin päättäjiä, jotka ovat aidosti perillä kuntien tulevista tehtävistä.
 
Edessä olevan sote-uudistuksen jälkeen 60–80 prosenttia kuntien tehtävistä on koulutusta ja varhaiskasvatusta. Niiden järjestämisestä nimenomaan kuntapäättäjät ovat vastuussa. Koulutuksen rahoituksesta enää keskimäärin 25 prosenttia tulee valtiolta, ja tämänkin rahan kohdentamisesta päättävät kuntapäättäjät.
 
Sivistys on jo nyt kasvavassa määrin kunnan vetovoimatekijä. Lapsiperheet valitsevat kotikuntansa yhä useammin lastensa tulevaisuuden perusteella. Heikosti hoidetut palvelut työntävät heitä muualle. Ilman lapsiperheitä ja lapsia kunnalla ei ole tulevaisuutta.
 
Äänestysuurnille mennessä kannattaa myös katsoa, mitä ehdolla olevat päättäjät ovat tehneet kunnan koulutukselle ja varhaiskasvatukselle, ovatko nämä olleet heidän arvovalinnoissaan tärkeitä ja edistettäviä asioita. Ellei, kannattaa vaihtaa päättäjiä.
 
Neljän vuoden valtuustokausi on pitkä aika. Tulevan valtuustokauden aikana kaikissa kunnissa tehdään merkittäviä varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevia päätöksiä. Ne koskevat esimerkiksi lasten saaman opetuksen määrää, ryhmäkokoa, erityisopetusta, tukiopetusta ja kielivalikoimaa. Ne liittyvät lukion ylläpitämiseen ja sen kilpailukykyyn. Ne liittyvät myös ammatillisen koulutuksen saavutettavuuteen ja laadukkuuteen. Myös taiteen perusopetus sekä kansalais- ja työväenopistot ovat kuntapäättäjien käsissä.
 
Kuntapäättäjät ratkaisevat, voivatko lapset ja nuoret opiskella turvallisissa ja terveellisissä rakennuksissa. He ratkaisevat myös sen, kuinka suuren osan päivästään lapset istuvat koulukyydeissä.
 
Koulutus- ja kasvatusalan ammattilaiset, arvioikaa, millaista työnantajapolitiikkaa nykyiset päättäjät ovat harjoittaneet.
 
Nyt kannattaa äänestää! Nyt kannattaa äänestää lasten ja nuorten hyvää oikeasti ja vahvasti ajavia henkilöitä. Ihmiset päättävät näissäkin vaaleissa. Kansa ei ole koskaan väärässä!
 
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja, OAJ
 
Lue myös:
 
null