Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n edunvalvonta ja vaikuttaminen

OAJ on aktiivinen vaikuttaja koulutus- ja palkkapolitiikan kentällä. OAJ:n toiminnan lähtökohtana on opettajien edunvalvonta, opettajan aseman parantaminen ja koulutuksen kehittäminen.

Toimintaa ohjaavat strategia, tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma, joihin pohjautuu myös alueellisen ja paikallisen toiminnan suunnittelu.

 • OAJ neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehtoja sisältävät virka- ja työehtosopimukset Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Sivistystyönantajien, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja valtion delegointivirastojen kanssa.
   
 • OAJ valvoo ja vaikuttaa, että jäsenkunnan palvelussuhdeturva toteutuu lainsäädännön ja sopimusten edellyttämällä tavalla.
   
 • OAJ vaikuttaa koulutuspolitiikkaan ja on aloitteellinen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Järjestö vaikuttaa aktiivisesti koulutuksen uudistamista koskeviin linjauksiin.
   
 • OAJ korostaa koulutusta investointina ja sen kansantaloudellista merkitystä ja sivistyksen arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa siten, että kasvatus- ja koulutuspalvelujen saatavuus turvataan kattavasti koko maassa.
   
 • OAJ toimii sen puolesta, etteivät valtion, kuntien ja yksityisten koulutusten järjestäjien opetusalaan kohdistamat leikkaukset vaaranna kansalaisten oikeuksia yhtäläiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.
   
 • OAJ vahvistaa opetusalan työhyvinvointia ja vaikuttaa siihen, että kaikilla opettajilla on turvallinen ja terveellinen työympäristö. OAJ edistää työsuojelun ja yhteistoiminnan toteutumista opetusalan työpaikoilla.

OAJ:n edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta on runsaasti lisätietoa jäsensivuilla.

 
null