Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n linjaukset

OAJ on aktiivinen vaikuttaja koulutus-, järjestö- ja palkkapolitiikan kentällä. 

OAJ linjaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin koulutus-, järjestö- ja palkkapoliittisiin asioihin. OAJ tekee myös lakialoitteita.

Tiedotteista, julkaisuista ja esitteistä löytyy yksityiskohtaisia linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia.  

OAJ linjaa omaa toimintaansa tavoiteohjelmalla, joka tehdään neljäksi vuodeksi. Tavoiteohjelma löytyy jäsensivuilta.

OAJ:n toimintasuunnitelmasta selviää toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin. Toimintasuunnitelma tehdään kaksivuotiskaudeksi. Toimintasuunnitelma löytyy jäsensivuilta.

          

null