Opetusalan Ammattijärjestö

Oikeusturva

Erkki Mustonen
Johtava lakimies
Ledande jurist
Leading Lawyer
puh. 020 748 9642
 
Janniina Heinonen
Työmarkkinalakimies
Arbetsmarknadsjurist
Labour Market Lawyer
puh. 020 7489 609
 
Kai Kullaa
Työmarkkinalakimies
Arbetsmarknadsjurist
Labour Market Lawyer
puh. 020 748 9634
 
Eija Mali
Työmarkkinalakimies
Arbetsmarknadsjurist
Labour Market Lawyer
puh. 020 748 9630
 
Kristiina Tuhkiainen
Työmarkkinalakimies
Arbetsmarknadsjurist
Labour Market Lawyer
puh. 020 748 9648
 
Tuomas Tuokko
Työmarkkinalakimies
Arbetsmarknadsjurist
Labour Market Lawyer
puh. 020 748 9677
null