Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Suomalaisilta opettajilta oppia maailmalle

Suomalaisen kansakunnan vahvuus on korkeassa osaamisessa ja koulutustasossa. Näin todettiin jälleen kerran vähän aikaa sitten ilmestyneessä IMF:n kansainvälisessä kilpailukykyraportissa.
Samaan aikaan kun päättäjät ja yhteiskunnan talousoppineimmat miettivät, miten Suomen vienti saataisiin vetämään, koulutusvientimahdollisuutemme ovat silmiemme edessä. Koulutus on yksi lupaavimmista vientitoimialoistamme, ja päättäjien katse ja toimet on kohdistettava siihen ripeästi. Kello käy.
 
Kiinnostus Suomea kohtaan koulutusmaana on vuosien ajan lisääntynyt merkittävästi. Potentiaalia on aivan valtavasti, onhan esimerkiksi suomalainen ammattiosaaminen huippuluokkaa, oppimistulokset hyviä ja koulutus vetovoimaista. Erityisesti ammatillisen opettajankoulutuksen ja toisen asteen tutkintoon johtavan koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti.
 
Olemme jo antaneet muille maille liikaa kilpailuetua sillä, että emme ole olleet riittävällä voimalla mukana koulutusviennissä. Aiemmin lainsäädäntö on joiltain osin estänyt tutkintojen viemisen ulkomaille. Nyt eduskunta on kuitenkin lakimuutoksilla mahdollistanut ammatillisen koulutuksen vientiä edistävät kokeilut.
 
Koulutusviennissä on lainsäädännön tasolla edelleen kuitenkin korjattavaa. Jotta koulutusta voidaan tarjota myös ulkomailla, kaivataan muutosta esimerkiksi koulutuksen järjestämisen opetuskielivaatimuksiin (suomi tai ruotsi) ja kuntaperustaisuuteen. Tarvittavat lainsäädännön muutokset on tehtävä ammatillisen reformin yhteydessä myös lukioille. Sitä ennen on syytä päästä pikaisella aikataululla aloittamaan vientikokeilu erillislain turvin.
 
Suomeen tarvitaan kansallinen taho, joka koordinoi ja markkinoi koulutusta yhdessä suomalaisen viennin kanssa. Koulutuksen ostamisesta kiinnostuneiden on löydettävä koulutusvientipalveluja tarjoavat suomalaiset toimijat helposti ja kootusti. Brändimme on oltava kirkas ja maineemme luotettava. Maailmalla tarvitaan suomalaisen koulutusviennin lähettiläitä, joilla on hyvä markkina-aluetuntemus. Koulutusviennin kasvun edellytyksenä ovat toimivat kansainväliset verkostot ja kumppanuudet.
 
Koulutusviennissä kyse on bisneksestä. Siihen ei saa käyttää suomalaisten koulutukseen tarkoitettuja julkisia varoja, vaan sijoitus- ja investointipääomat – riskirahoitus on saatava muualta. Viennin edistämisen julkisia tukipalveluja on uudistettava, jotta vientiponnistelut saavat tukea. Bisnes on rakennettava siten, että se hyödyttää kansallista koulutusjärjestelmäämme. Saadut tulot tulee kotiuttaa koulutukseemme paremman oppimisen ja opetuksen hyväksi.
 
Jotta ulkomaille lähtevillä opettajilla olisi riittävästi tietoa koulutuksen kansainvälisistä kysymyksistä ja koulutusviennistä, on opettajilla rakennettava tähän suunnattu erikoistumiskoulutus. Koulutusvientiin lähtevälle opettajalle on tehtävä ulkomailla tapahtuvasta työstä erillinen työsopimus, sillä ulkomailla tapahtuva opettaminen tai konsultointi ei kuulu opettajan normaaleihin virka- tai työtehtäviin. Koulutusvienti voi parhaimmillaan avata valtavasti uusia horisontteja suomalaisille opettajille ja koko koulutusjärjestelmälle.
 
Suomalaisella opettajalla on maailmalle paljon annettavaa, samoin kuin maailmalla on paljon annettavaa suomalaiselle opettajalle ja koulutuksemme kehittämiselle. Koulutusbrändin kehittämisen on oltava kiinteä osa koulutusvientistrategian toteuttamista.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null