Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Suomalaiset luottavat opettajiin

Suomalaiset luottavat opettajien osaamiseen ja vastuullisuuteen, vaikka opettajan työn vaatimuksia pidetäänkin kovina ja koulutusleikkausten nähdään menneen liian pitkälle. Kansa ei koulutusleikkauksia kannata, ja tätä eivät poliitikot voi jättää huomiotta.
OAJ selvitytti kevättalvella 2016 suomalaisten näkemyksiä opettajan ammatin arvostuksesta sekä siihen kohdistuvista odotuksista. Vertailun vuoksi selvitettiin opettajien itsensä näkemyksiä samoista asioista.

Selvityksen viesti on yksiselitteinen: Opettajan ammatin arvostus on murentunut. Jopa 75 prosenttia opettajista ja 66 prosenttia muista suomalaisista sanoo ammatin arvostuksen vähentyneen kymmenen viime vuoden aikana. Koulutusleikkaukset ovat vieneet kansalaisten mielestä pohjaa opettajien työltä ja koulutuksen laadulta.
 
Vaikka vastaajien mukaan opetusalaan ja opettajiin kohdistuvat vaatimukset ovat koventuneet, suomalaiset luottavat opettajien osaamiseen ja vastuullisuuteen.
 
Kansanäänestys on nyt suoritettu. Kansalaisten mielestä koulutusleikkaukset ovat selvästi menneet liian pitkälle ja murtavat jo uskoa opettajien mahdollisuuksiin työllään saavuttaa niitä tavoitteita, joita opetustyölle ja koulutukselle on asetettu.
 
Vaikka tässä selvityksessä ei erikseen kysytty kansalaisten näkemyksiä varhaiskasvatuksen tai opetus- ja kasvatusalan esimiesten toimintaedellytyksistä, voidaan olla varmoja, että kansalaisten viesti koskee myös niitä.
 
Suomalaiset arvostavat spontaanisti kysyttäessä opettajan ammattia neljänneksi eniten kaikista ammateista. Eniten arvostetaan lääkärien ja poliisien työtä, sen jälkeen tulevat sairaanhoitajat ja opettajat lähes tasoissa.
 
Erityisesti opettajien monipuolinen ja ajantasainen osaaminen ovat tehneet vaikutuksen suomalaisiin. Tutkimuksessa keskeiseksi arvostuksen syyksi nousee myös se, että opettajilla on vastuu oppijoiden tulevaisuudesta sekä se, että Suomi on kansainvälisesti tunnustettu koulutuksen kärkimaaksi.
 
On hienoa, että suomalaiset näkevät menestymisen kansainvälisissä oppimisvertailuissa näin selvästi opettajien ansioksi. Ilman koulutettuja ja päteviä opettajia emme olisi koskaan nousseet maailman huippumaaksi. Arvostuksen heikentyminen voi johtaa opettajan ammatin vetovoiman murenemiseen niin kuin Ruotsissa on käynyt. Se olisi varma tuhon tie.
 
Poliitikkojen on pakko noteerata, että koulutus- ja kasvatusresurssien leikkauksilla ei ole kansalaisten tukea. Olenkin varma, että tämä asia nousee aivan uudella tavalla esille seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä. Siitä teemme kaikin voimin teemaa myös tuleviin kuntavaaleihin.
 
Viime eduskuntavaalien alla kaikki puolueet lupasivat pidättäytyä koulutusleikkauksilta. Ne lupaukset petettiin. En usko, että mikään puolue uskaltaa sitä tehdä eduskuntavaaleissa enää uudelleen. Poliittisten päättäjien on nyt pakko kuulla tämä kansalaisten mielipide ja kääntää kehityssuunta. Se on ratkaisevasti poliitikkojen käsissä. Sekä seuraavat kunta- että eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
 
null