Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Koulutus on nimettävä rakennemuutosalaksi

Opetusalan työllisyyden heikkeneminen on ohitettu uskomattoman välinpitämättömästi, ja siihen on varauduttu riittämättömästi. Opetus-, kasvatus- ja tutkimusala on nimettävä välittömästi voimakkaan rakennemuutoksen alaksi. Sille on rakennettava vahvalla valtiovallan tuella rakennemuutoksen tukiohjelma, samoin kuin tehtiin puolustusvoimien muutosprosessissa.
Oaamisesta sekä korkean jalostusasteen tuotteiden ja palveluiden merkityksestä puhutaan maamme kilpailukykytekijöinä. Samaan aikaan kiitosta ja mainetta niittävät korkeasti koulutetut opettajat ja tutkijat heitetään syrjään kuin laskiämpäri. Tämä, jos mikä, on resurssien tuhlausta ja aivovientiä.
 
Aikuiskoulutus on jo ollut pitkään ongelma-ala. Aikuisopettajista on työttömänä vuoden aikana joka viides. Ammatillisella koulutuksella on edessään tukalat ajat, kun siitä leikataan ensi vuonna 190 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi henkilöstövähennykseksi noin 2 400, joten vaikutukset ammatillisten opettajien työllisyyteen ovat dramaattiset.
 
Myös yhä useampi peruskoulun ja lukion aineenopettaja jää vaille työtä. Syyskuussa 2016 aineenopettajista oli työttömänä jo 13,4 prosenttia. Tilanne on hankalin humanistisilla aloilla.
 
Irtisanotut opettajat ja tutkijat haluaisivat jatkaa opetuksen ja tutkimuksen ammattilaisina, mutta moni hakeutuu muille aloille. Työttömyysluvut näyttävät siis vain osatotuuden. Läheskään kaikilta ei alanvaihto onnistu. Suuri määrä osaamista valuu hukkaan.
 
Monilla muilla toimialoilla työllisyys kohenee. Opetusalan tilanne on kuitenkin vaikea vielä pitkään, kun koulutusleikkaukset alkavat vaikuttaa koko painollaan.
 
Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen mukaan työttömien opettajien määrä nousi vuodesta 2014 vuoteen 2016 noin 7 000:stä noin 8 000:een.
 
Opettajankoulutuksen aloituspaikkamäärää pitäisi pienentää. Opettajien täydennyskoulutusta ja muuntokoulutusta tulisi sen sijaan lisätä.
 
Opetusalalla on valopilkkujakin. Esimerkiksi valmistuvat luokanopettajat ja lastentarhanopettajat ovat perinteisesti työllistyneet hyvin, mikä kohentaa opettajien työllisyyslukuja. Työttömiä opetusalalla oli silti keskimäärin 7,4 prosenttia.
 
Vaikka opettaja saisikin töitä, niiden jatkumisesta ei aina ole varmuutta. Varsinkin nuoret opettajat työskentelevät pitkään määräaikaisissa palvelussuhteissa. Esimerkiksi kunnan opetusalalla joka viides opettaja on määräaikainen. 

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
 
null