Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Ei ole yhdentekevää, kuka opiskelijaa arvioi

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan arviointi on kokemassa merkittävän muutoksen, mikäli lakiluonnosta ei muuteta ennen kuin se annetaan eduskunnalle.
Lakiluonnoksen mukaan opiskelijalla ei olisi missään vaiheessa selkeää oikeutta saada opettajan antamaa arviointia osaamisensa kehittymisestä. Jatkossa ei olisi myöskään mitään takeita siitä, että opettaja olisi arvioimassa opiskelijan näyttöjä eli loppukoetta.
 
Arviointi on yksi opettajan keskeisimpiä työtehtäviä. Opettaja on korkeasti koulutettu arvioinnin ammattilainen, joka virkavastuulla osaa suhteuttaa opiskelijan osaamisen vaadittaviin tavoitteisiin. Nykyisin lopullisen arvosanan opiskelijalle antaa opettaja tai opettaja yhdessä työelämän edustajan kanssa. Näin on oltava jatkossakin.
 
OAJ ei hyväksy sitä, että lakiluonnoksessa opettaja on pudotettu arvioijan roolista kuin eno veneestä. Tilalle on tullut epämääräinen mysteerihenkilö nimeltä ”koulutuksen järjestäjän edustaja”. Se voisi olla esimerkiksi talonmies Nyrönen.
 
Lain perusteluiden mukaan tämä koulutuksen järjestäjän edustaja olisi kyllä käytännössä pedagogisesti kelpoinen opettaja. Perusteluissa esitetty väite ei saa kuitenkaan tukea pykälästä. Miksi sitä ei kirjoiteta suoraan lakipykälään?
 
Mikäli tavoitteena on lakia säädettäessä oikeasti se, että koulutuksen järjestäjän puolelta opiskelijaa arvioi opettaja, on se kirjattava perusteluiden lisäksi myös lakiin. OAJ vastustaa turhia normeja, mutta pitää tärkeänä sitä, että opiskelijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden sekä koulutuksen laadun perusta rakennetaan selkeälle ja yksiselitteisesti tulkittavalle lainsäädännölle.
 
Lakiluonnoksessa todetaan, että monilla työnantajia edustavilla arvioijilla ei ole riittävää tutkintoon liittyvää käytännön ammattitaitoa, jolloin heidän panoksensa arvioinnissa on jäänyt vähäiseksi. On suorastaan edesvastuutonta, että lakiluonnokseen on tästä huolimatta kirjoitettu arviointia koskeva pykälä ilman, että siinä edellytetään edes toiselta arvioijalta opettajan kelpoisuutta.
 
Minkäänlaisia vaikutusarviointeja lakiesityksessä ei ole siitä, mitä tämä nykyisestä täysin poikkeava tilanne käytännössä opiskelijan, jatko-opintoihin hakeutumisen ja pääsemisen tai työelämän näkökulmasta tarkoittaa.
 
Ei ole myöskään minkäänlaisia arviointeja siitä, voisiko säännös johtaa esimerkiksi siihen, että koulutuksen järjestäjä ostaisi jatkossa arvioinnin kokonaan ulkopuoliselta taholta. Tämänhän voisi aina nimetä koulutuksen järjestäjän edustajaksi. Saataisiin taas yksityisille konsulteille ja konsulenteille bisnestä.

Erityisen huolestunut olen siitä, että jo nyt opettajat ovat minuun yhteydessä ja kertovat tilanteista, joissa opettaja on todennut opiskelijan osaamisen riittämättömäksi ja jättänyt siksi arvosanan antamatta. Koulutuksen järjestäjä on kuitenkin puuttunut tilanteeseen määrämällä jonkun muun henkilön arvioimaan opiskelijaa. Opiskelijan suoritus on siis väkisin hyväksytty, vaikka osaamistavoitteita ei olekaan saatu suoritettua.
 
Tämä lisääntyy varmasti, mikäli laki sallii sen, että koulutuksen järjestäjä saa päättää arvioijat. Ja miksikö? Koska jatkossa rahoituksesta 35 prosenttia myönnetään opiskelijan suorituksen perusteella.
 
Haluaako hallitus todella antaa ammatillisen koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden nimetä kenet tahansa arvioijaksi? Onko tämä uusi suuntaus leviämässä seuraavaksi peruskouluun ja lukioon? Vai onko vain ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamisen arviointi sellaista, ettei ole väliä kuka sen tekee ja mitä laatua tuutista ulos tulee?
 
Maailmalla Suomen opettajien ammattitaitoa arvostetaan ja kadehditaan suuresti. Milloin poliitikkomme arvostavat opettajiemme osaamista muutenkin kuin juhlapuheissa? Nyt siihen olisi mahdollisuus.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null