Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Uudet kunnanvaltuustot koulutuksen ja kasvatuksen asialle

Kuntavaalit ovat ohi, ja päättäjät uudelle valtuustokaudelle on valittu. Onneksi olkoon kaikille valituille!
Erityisesti suurissa kaupungeissa juuri valittujen kunnanvaltuutettujen joukossa on runsaasti koulutus- ja kasvatushenkilökuntaa. Vaaleissa äänestäjät ovat arvostaneet opettajataustaa, sillä koulutus on ollut sote-uudistuksen ohella merkittävä puheenaihe.
 
Kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan suuntaus on kunta-ajattelun perspektiivistä looginen, sillä suuri osa kunnan kokonaistoiminnasta keskittyy tulevaisuudessa lapsiin ja nuoriin. Tätähän myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ voimallisesti rummutti julkisuuteen vaalien alla.
 
Nyt voidaan perustellusti sanoa, että näistä vaaleista tuli koulutusvaalit. Se on oikein, sillä koulutus- ja kasvatusasiat muodostavat sote-uudistuksen jälkeen reilusti yli puolet kuntien tehtävistä. Nyt työnsä aloittavat valtuustot ja kunnanhallitukset ovat siis kyynärpäitään myöten kiinni koulutuksen ja varhaiskasvatuksen asioissa.
 
Yksi vaaleissa korostuneista koulutusteemoista olivat sisäilmaongelmat. Tämä, jos mikä, kertoo siitä, että vanhemmat ovat heräämässä tosi toimiin lastensa terveen kasvuympäristön puolesta. Se on kerrassaan erinomaista ja kerrassaan välttämätöntä. Muuten tähän asiaan ei saada oikeata rotia. Sisäilma-aktiivit myös keräsivät komeita äänisaaliita, jotkut heistä ylsivät jopa kärkipaikoille äänisaalislistoilla.
 
Jokaisen eduskuntapuolueen kuntavaaliohjelma nosti esiin julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmat. Puolueet ovat huolissaan ennen kaikkea homekouluista ja -päiväkodeista. Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori ja sisäilmatutkija Tuula Putus pitää asiaa suurena ja vakavana. Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö sanoo, että vaalien jälkeen on alettava täyttää annettuja lupauksia. Koululaisten etuja ajavasta sisäilmatoimikunnasta on kertaheitolla tullut voimatekijä esimerkiksi vantaalaisessa politiikassa.
 
Yksi kunnissa jatkossa nousevista teemoista tulee olemaan varhaiskasvatuksen järjestäminen, kehittäminen ja sen maksuttomuus. Monet kunnat eivät ole ottaneet käyttöön heikennyksiä, jotka ovat olleet mahdollisia vuoden 2016 elokuusta lähtien.
 
Hiljattain julkaistu OAJ:n kysely osoittaa huolestuttavasti kasvavia eroja kuntien varhaiskasvatuspalveluissa Varsinais-Suomessa. Uskon, että jatkossa asuinpaikan valintaan voi vaikuttaa se, miten kunta järjestää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelunsa. Kuten ennen vaaleja sanoin, lapsiperheitä kiinnostaa veto- ja työntövoimatekijänä, kuinka heidän lastensa tulevaisuus kunnassa noteerataan.
 
OAJ julkaisee perusopetuksen erityisopetusta koskevan selvityksensä pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Se tulee olemaan todella karua luettavaa. Tukea tulee sitä tarvitseville lapsille pääasiassa paperilla, ja kuntien väliset erot kasvavat. Siitäkin on nostettava poru kunnissa.
 
Kuntapäättäjillä on edessään paljon suuria ja vaikeita päätöksiä. Pidetään me äänestäjät huolta siitä, että vaaliteemat ja vaalilupaukset säilyvät julkisessa muistissa koko alkavan valtuustokauden ajan. Tärkeimmät lupaukset liittyvät koulutukseen ja kasvatukseen. Kuntapäättäjä ratkaisee resurssien kohdentamisen arvovalintojensa pohjalta.

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null