Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Kohti parempaa pala kerrallaan

Monella opetusalan työntekijällä alkaa olla lukuvuosi takana. Vuoden työtä ovat varjostaneet rajut resurssileikkaukset, jotka ovat lisänneet opettajien ja rehtoreiden sekä muiden esimiesten työkuormaa. OAJ on kovalla työllä saanut onneksi myös monia positiivisia asioita eteenpäin.
Takana on jo kuusi kasvatuksen ja koulutuksen laihaa vuotta, ja se ei voi olla näkymättä kenenkään työpöydällä. Monessa kunnassa suurennettiin kuluneen lukuvuoden aikana päiväkoti- ja oppilasryhmiä, vähennettiin lähiopetusta, siirrettiin tunteja verkkoon ja lykättiin rakennusten korjauspäätöksiä hamaan tulevaisuuteen.
 
Monen koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työtä heikentävän ratkaisun ohessa tänä keväänä on saatu kyllä monia positiivisiakin asioita eteenpäin. Nyt muun muassa työaikaa uudistetaan, opettajankoulutusta kehitetään ja mikä tärkeintä, koulutukseen suunnataan jälleen uusia voimavaroja. Nämä kaikki on saatu aikaan kovalla työllä, jota OAJ on sitkeästi ja väsymättä tehnyt jäsentensä hyväksi. Monet saavutuksista näkyvät opetusalan arjessa tulevina vuosina.
 
OAJ onnistui saamaan hallitukselta puoliväliriihessä panostuksia koulutukseen
 
OAJ:n yksi keskeinen tavoite tälle keväälle oli saada hallituksen puoliväliriihessä uusia panostuksia sekä kohdennettuja korjaustoimenpiteitä kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitukseen. OAJ oli aktiivisesti yhteydessä hallituspuolueisiin ja valmisteli yhteistyössä sidosryhmien kanssa ehdotuksia muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseen, työllisyyden parantamiseen ja koulutuksen kehittämiseen laajemmin.
 
Opetusalan toiveiden mukaisesti hallitus päättikin kohdentaa panostuksia esimerkiksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, TKI-toimintaan ja tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseen ja osallistumisasteen nostamiseen.
 
Vaikka tekemistä vielä riittää, voi kuitenkin olla tyytyväinen siitä, että tavoitteeseen suunnan muutokseen koulutuksen rahoituksessa on päästy. Tällä tiellä on välttämätöntä jatkaa kaikilla toiminnan tasoilla.
 
Kuntavaaleissa OAJ nosti kasvatuksen ja koulutuksen teemat kärkeen
 
Tänä keväänä kuntavaalien alla puhuttiin kasvatuksesta ja koulutuksesta enemmän kuin koskaan. OAJ vauhditti keskustelua omilla ulostuloillaan, tapaamisilla eduskuntaryhmien kanssa ja antamalla aineistotukea ehdokkaille.
 
Onkin valtavan hienoa, että yli 700 OAJ:n jäsentä valittiin tänä keväänä kunnanvaltuustoihin. Lisäksi monet muutkin ehdokkaat, jotka kampanjoivat kasvatus- ja koulutusteemoilla, saivat runsaan kannattajakunnan taakseen. Suurissa kaupungeissa jopa 14 prosenttia uusista valtuutetuista on opettajia.
 
Tästä upeasta tuloksesta voimme kaikki olla ylpeitä. Opetusalan osaamista tarvitaan kuntien päätöksenteossa.
 
Perusopetukseen tutoropettajia, opettajankoulutukselle kehittämisohjelma
 
OAJ on jo usean vuoden ajan vaatinut painokkaasti opettajille parempia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen ja tukea oppimisympäristöjen uudistamisessa. OAJ on osallistunut aktiivisesti hallituksen kärkihankkeen toteuttamiseen, jossa oppimisympäristöjä uudistetaan nyt nimenomaan pedagogiikka edellä. Olemme olleet mukana luomassa mallia, jossa digiosaamista tuodaan kouluihin opettajatuutoroinnin kautta.
 
Opettajankoulutuksen kehittäminen on parhaillaan käynnissä, ja sen tavoitteissa ovat sisällä useat OAJ:n esille nostamat asiat, kuten opettajien perehdyttämiskoulutuksen vahvistaminen ja erilaisten oppijoiden kohtaaminen.
 
OAJ:lle oikeusvoittoja määräaikaisten suhteiden ketjuttamisessa
 
OAJ on tänäkin vuonna taistellut monien jäsentensä puolesta oikeudessa, kun työnantajat ovat esimerkiksi ketjuttaneet määräaikaisia työsuhteita tai irtisanoneet työntekijöitään laittomasti.
 
Tänä lukuvuonna Turun ja Hämeenlinnan hallinto-oikeudet ovat tuominneet korvauksia opettajien määräaikaisten virkasuhteiden laittomista ketjuttamisista. Nämä ovat tärkeitä esimerkkitapauksia siitä, että määräaikaisten työsuhteiden peräkkäisen solmimisen yhteydessä kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen ja tarvittaessa viedä asia oikeuteen asti.
 
OAJ osana JUKOa on aktiivisesti torjunut julkisen sektorin työn kyykyttämistä
 
Pitkin vuotta työmarkkinakeskusteluissa on luikerrellut niin kutsuttu Suomen malli. Sen ajatuksena on, että julkisella sektorilla työskentelevien ihmisten palkkojen tulisi kytkeytyä vientialojen palkkakehitykseen.
 
Kunta-alalla työskentelevien korkeasti koulutettujen palkat ovat nyt selvästi alemmalla tasolla kuin yksityisellä sektorilla työskentelevillä. Tämä räikeä palkkaepätasa-arvo täytyy korjata sen sijaan, että se sementoitaisiin "Suomen mallilla".
 
Vientiala on vahvasti miesvaltainen, kun taas julkisella sektorilla työskentelevistä enemmistö on naisia. Suomen malli siis tarkoittaisi kärjistäen sitä, että miesten työ määrittelee naisten palkat ja naisen euro pysyy enintään noin 82 sentissä. OAJ ja JUKO ovat tällaista ratkaisuja aktiivisesti vastustaneet ja torjuneet sekä vaatineet opetusalalle korjauksia palkkatasoon.
 
Työaikaa uudistetaan ammatillisissa oppilaitoksissa
 
OAJ on pitkien neuvotteluiden tuloksena saanut sovittua vuosityöaikakokeilusta ammatillisissa oppilaitoksissa. Kokeilu käynnistyy ensi syksyn alusta. 
 
Työaikajärjestelmän uudistaminen on ollut OAJ:lle tärkeä edunvalvonnallinen tavoite, sillä opettajan työ on isossa murroksessa. Oppituntien ulkopuolisen työn määrä on lisääntynyt, ja ammatillisen reformin myötä opettajien työ siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Nykyinen opetusvelvollisuuteen perustuva työaikamalli ei vastaa enää työn vaatimuksia, ja siksi uudistamiseen on lähdetty. Tavoitteena on, että vuosityöaikaa päästään kokeilemaan lähivuosina myös perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
 
Pitkäjänteinen työ opettajien lomautusten torjumiseksi on tuottanut tulosta
 
OAJ on määrätietoisesti pitänyt esillä opettajien lomautusten haitallisuutta opiskeluun ja oppimistuloksille sekä turvallisuudelle. Lomaukset voivat vaarantaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen, lisätä sairaspoissaoloja ja työtapaturmia sekä aiheuttaa pitkällä aikavälillä enemmän kuluja kuin säästöjä työnantajalle. 
 
OAJ:n työ on tuottanut tulosta, sillä lomautuskuntien määrä on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta lähes kolmestakymmenestä viime vuoden viiteen. Monessa kunnassa haetaan edelleen talouden sopeutustoimia, mutta OAJ:n toiminnan ansiosta kunnat eivät ole enää entisessä määrin pitäneet opettajien lomauttamista keinovalikoimassaan.
 
OAJ on akavalaisessa rintamassa puolustanut työmarkkinoiden heikoimpia
 
Viime vuosina palkansaajia on uhattu erilaisilla toimilla, jotka osuisivat toteutuessaan työmarkkinoilla kaikista heikoimmassa asemassa oleviin. Näitä ovat esimerkiksi julkisen sektorin lomien lyhentäminen, sairaslomien muuttaminen palkattomiksi, lapsilisien leikkaukset sekä aikuiskoulutusmahdollisuuksien heikentäminen.
 
OAJ on osana Akavaa torjunut ehdotettuja heikennyksiä ja pyrkinyt toimimaan ratkaisukeskeisesti tuomalla keskusteluun vähemmän haitallisia malleja ja hakemalla kompromisseja. Suurin näistä on kilpailukykysopimus, jonka avulla saimme torpattua vielä suuremmat ja epäoikeudenmukaisemmat heikennykset. Veroratkaisuilla on pystytty kompensoimaan lomarahaleikkausten vaikutusta koko vuoden ansiotasoon.
 
Paljon on tehty, paljon on tapahtunut. Paljon on työtä edessä. Nyt on kuitenkin aika levätä ja kerätä voimia.
 
Oikein virkistävää lomaa kaikille!

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null