Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Uusi lukuvuosi muistuttaa yhteistyön tärkeydestä

Elämme jälleen sitä vuoden ajankohtaa, jolloin koko sivistystoimi käynnistää uutta lukuvuotta. Varsinainen opiskelu alkaa paikallisten päätösten mukaisesti hieman eri vaiheissa, mutta runsaan kuukauden sisällä joka tapauksessa.
Uusi lukuvuosi tuo aina mukanaan uutta. Se tuo esiopetukseen ja perusopetukseen vajaat 60 000 uutta sirkeäsilmäistä opintien aloittajaa. Lähes saman verran on uusia opiskelijoita toisen asteen koulutuksessa.
 
Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojaan aloittaa useita kymmeniä tuhansia uusia opiskelijoita, ja suuri joukko uusia lapsia aloittaa varhaiskasvatuksessa. Toivottavasti mahdollisimman moni kansalainen pääsee myös aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen piiriin.
 
Monelle alamme ammattilaiselle lukuvuoden alku tarkoittaa samalla työuran alkua. On itsestään selvää, että monen vatsassa tuntuu perhosia, kun saa kantaakseen opettajan tai esimiehen monipuoliset vastuut.
 
Kokeneiden kollegoiden on erittäin tärkeää tukea työuraansa aloittavaa rakentavasti. Se on yhteisössä jokaisen velvollisuus ja yhteinen etu. Siihen hyvässä työyhteisössä myös suunnitelmallisesti suuntaudutaan. Toivottavasti uusia mentorointiratkaisujakin lähtee työyhteisöissä liikkeelle.
 
Haluan korostaa erikseen, että myös esimiehet tarvitsevat tukea yhteisöltään. Kaikkien esimiestehtävissä olevien työn vaativuus on kasvanut ja työmäärä lisääntynyt jatkuvasti. Lisäksi niskassa ovat koulutuksenjärjestäjien talouspaineet. Työyhteisö voi auttaa myös esimiestä onnistumaan vaativassa tehtävässä. Yhteistyö ja tuki on tässäkin vahvuutta.
 
Myös yhteisen järjestömme OAJ:n toimintakentässä tapahtuu käynnistyvän lukuvuoden aikana paljon. Meillä on edessämme työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut, joiden tulos koskettaa aivan jokaista alamme palkollista, jokaista teistä. Lisäksi käynnissä olevan sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on uudistaa koko kunta- ja maakuntatason neuvottelujärjestelmä.
 
Kun eduskuntavaalikausi on jo puolivälissä ja seuraaviin eduskuntavaaleihin enää vajaat kaksi vuotta, hallitus pyrkii tekemään päätöksiä aikomistaan koulutuspoliittisista uudistuksista. Moni jo aiemmin päätetty asia lähtee puolestaan liikkeelle.
 
Tämän lukuvuoden alusta valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön ja jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen kehittämiselle luodaan myös tiekartta. Peruskoulun kehittämisen pohjaksi luodaan visio, ja oman visionsa saavat myös korkeakoulut. Lukiouudistus käynnistyy, ja esitys lukiolaiksi annetaan jo ensi keväänä. Ammatillisen koulutuksen reformi pannaan täytäntöön vuodenvaihteessa.
 
Todella iso uusi asia on OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhdessä lanseeraaman Sivistysakatemian käynnistyminen. Sivistysakatemialla olemme järjestönä ottaneet voimakkaasti aloitetta ja vastuuta Suomen ja suomalaisten tulevan osaamisen ja hyvinvoinnin rakentamisesta. Tämä on OAJ:n upea lahja 100-vuotiaalle Suomelle.
 
Paljon työtä on siis edessä niin siellä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arjessa työtään tekevillä kuin OAJ:n järjestöaktiiveilla ja toimiston toimihenkilöillä. Voimme lähteä kohti tulevaa luottavaisin mielin, sillä kaikilla tasoilla meillä on erinomaisen osaava ja sitoutunut huippuasiantuntijoiden joukko.
 
Tärkeintä on kuitenkin yhteistyö. Aloitteellisesti yhdessä rakentamalla ja uutta etsimällä saavutetaan aina paras lopputulos.
 
Onnistunutta ja menestyksellistä hyvän yhteistyön lukuvuotta kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null