Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Onnea satavuotias Suomi!

Rakas isänmaamme täyttää tänään sata vuotta. Sitä on syytä juhlia. Maamme itsenäisyyden ajan historiaa leimaa määrätietoinen ja vahva nousu maailman kansakuntien kärkijoukkoon.
Kansakunnan menestyksen tärkein mittari on hyvinvoinnin kehitys. Olemme poikkeuksellisen monella tapaa maailman kärkikastia. Sen merkkejä ovat koulutustulokset, kansanterveys, tuloerojen kapeus, bruttokansantuotteen kehitys, turvallisuus ja tietysti tasa-arvo, muitakaan tärkeitä tarkastelukulmia unohtamatta.
 
Me suomalaiset pidämme itseämme varsin itsepäisinä, osin sulkeutuneina ja ahkerina. Samaa tuntuvat ajattelevan monet muunkin maalaiset. Väitteissä lienee perääkin, sillä useat menestyksemme tulokset pohjaavat edellä mainitsemiini luonteenpiirteisiin. Esi-isämme ovat opettaneet meitä ponnistelemaan sinnikkäästi menestyksen eteen, myös oppimaan lannistumatta vastoinkäymisistä. Tällä polulla on syytä jatkaa.
 
Suomalaiset päättäjät ovat vuosikymmenten ajan nähneet kansan sivistyksen ja oppineisuuden vahvistamisen kansakunnan ja yksilön kehittymisen ja menestyksen perustaksi. Oppimistulosten saavuttamisen ohella koko kansan laajan yleissivistyksen vahvistaminen on ollut johtava ja tinkimätön periaatteemme.
 
Edeltäjämme ovat tehneet viisaita päätöksiä ja tekoja, jotta meidän on hyvä elää ja olla, myös vahvasti kansainvälistyvässä maailmassa. Meidän tehtävämme on tehdä ainakin yhtä kaukokatseisia päätöksiä.
 
Suomen on pidettävä jatkossakin kiinni tasa-arvosta. Jokaisella pitää olla taustoista riippumattomat mahdollisuudet hyvään ja julkisin varoin kustannettuun maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Jokaisella täytyy olla oikeus saavuttaa lahjakkuutensa ja kiinnostustensa pohjalta kykyjensä äärirajat.
 
Meidän on opetettava ja kannustettava ponnisteluun. Opetettava näkemään vaivaa itsensä, yhteisönsä ja yhteiskunnan hyvän eteen. Meidän on kasvatettava tulevat sukupolvet huolehtimaan läheisistään, yhteisöistään ja ympäristöstään. Meidän on kasvatettava kansainvälisesti aktiiviseen ja avoimeen maailmaan.
 
Tulevaisuus on meidän vastuullamme. Työmme on helpompaa kuin edeltäjillämme, onhan meillä käsissämme ja kumppaneinamme meitä paljon fiksumpi ja avarakatseisempi lasten ja nuorten joukko. Tehkäämme kaikkemme heidän mahdollisuuksiensa avaajina ja tukijoina!
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null