Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Katse kohti parempaa

Takana on monin tavoin antoisa mutta myös raskas työvuosi niin koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kuin järjestötoiminnankin alueilla.
OAJ:n jäsenkunta on tehnyt kuluvan vuoden aikana noin 150 miljoonaa tuntia työtä asiakaslähtöisesti, jokaisen oppijan parhaaseen pyrkien. Mikään muu ammattiryhmä ei taatusti ole tehnyt tuollaista työmäärää Suomen ja suomalaisten hyväksi, osin myös kansainvälisesti. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalojen työ on siis mitä suurimmassa määrin tulevaisuuden tekemistä. Tiedän toistavani vanhaa, mutta niin se vaan on.
 
Suomalainen kasvatus- ja koulutusympäristö on rajussa muutoksessa. Disruptio, uutta luova tuho, tulee nopeutumaan ja mullistamaan elämistämme rajummin kuin uskallamme kuvitellakaan. Osaaminen sekä koulutustason nostaminen ja päivittäminen ovat ihmiselle ja koko kansakunnalle ainoita keinoja tavoitella hyvää tulevaisuutta. Elämänlaajuinen oppiminen on vahvistumassa välttämättömyydeksi mutta myös mahdollisuudeksi.
 
Työelämä on muuttunut jo rajusti ja tulee yhä muuttumaan. Korkeakoulutusta edellyttävien työtehtävien määrä Suomessa lähestyy puoltatoista miljoonaa. Vailla toisen asteen koulutusta oleville sen sijaan on tarjolla työpaikkoja enää alle 30 000. Työllisistä kolmannes on korkeakoulutettuja, ja vain joka kahdeksannella ei ole tutkintoa.

Robotiikka, tietotekniikka ja automatiikka muuttavat tai tuhoavat ammatteja samalla kun uusia työpaikkoja syntyy esimerkiksi palvelu- ja asiantuntijatehtäviin. Rutiininomaiset, matalan taitotason ja tarkkuutta vaativat tehtävät jäävät historiaan. Nuorista 60 prosenttia valmistuu ammattiin, jota ei enää tulevaisuudessa ole. Nuorella on työuransa aikana keskimäärin 17 työnantajaa, ja hän vaihtaa alaa työuransa aikana keskimäärin viisi kertaa. Toki moni työ voi edelleen olla olemassa parin vuosikymmenen päästä, mutta sisältö on erilainen kuin nykyään.

Samaan aikaan moni opettaja kertoo joutuneensa helpottamaan opetustaan. Kuitenkin työelämä edellyttää entistäkin parempia, monipuolisempia ja syvällisempiä taitoja. Lapsemme ja nuoremme ovat edelleenkin osaamisessaan maailman huippua. Osaamistason laskeva kehityssuunta on kuitenkin rehellisesti tunnistettava ja sitä on rehellisesti analysoitava. On ryhdyttävä konkreetteihin toimiin suunnan muuttamiseksi.

Iloksemme Suomen talous on nyt toista vuotta kasvussa, ja selviä elpymisen merkkejä on havaittavissa. Siksi on tärkeää siirtää katse nykytilasta ja palveluiden leikkaamisesta kohti tulevaa. Tulevana vuonna on aika tehdä tärkeitä periaatepäätöksiä siitä, miten turvataan korkeatasoinen koulutus ja osaaminen myös tulevaisuudessa. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen taloudellisten leikkausten on oltava nyt taakse jäänyttä elämää. Katse pitäisi kohottaa rohkeasti kohti tulevaa. Kuluvan vuoden aikana jo jotkut osat koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimuksesta saivat hieman lisäpanostuksiakin. Sinä suunnassa on edettävä.
 
Turvallisuus puhuttaa kovin monia jäseniämme. He ovat perustellusti huolissaan niin väkivallasta kuin kaikenlaisesta häirinnästä sekä puutteista työtilojen terveellisyydessä. Väkivallasta ja häirinnästä vapaan, terveellisen ympäristön on oltava jokaiselle tinkimätön perusoikeus päiväkoti-, koulu-, oppilaitos- ja tutkimusympäristössäkin. Turvallisuushuolista vapaa ympäristö vapauttaa myös henkiset voimavarat siihen tärkeimpään, oppimisen ja kasvun edistämiseen.
 
OAJ on yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tehnyt valtavasti työtä jäsentensä eteen. Järjestömme tekemästä työstä suuri osa tapahtuu poissa julkisuudesta. Suuri osa siitä on erittäin laajaa ja aikaa vaativaa verkostotyötä. On mahdotonta laskea niitä työtunteja, joita OAJ:n ja JUKOn luottamushenkilöt ovat tehneet jäsenkuntamme eteen. Tuhansien paikallisten ja alueellisten toimijoiden työpanos kollegoitten hyväksi jää aina liian vähälle kiitokselle. Haluankin tässä yhteydessä kiittää teitä kaikkia luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, paikallis- ja alueyhdistysaktiiveja ja muita toimijoita mittaamattoman merkityksellisestä työstänne. Lisäksi toivon, että joulun hyvä tahto saisi liikkeelle aallon siihen, että jäsenemme teitä tuosta työstänne kiittävät.
 
OAJ:n toimiston henkilökunta on tehnyt kuluneen vuoden aikana noin 180 000 tuntia työtä jäsenkunnan eteen. Määrä on huikea, mutta lisäksi on tärkeää muistaa työn suuri vaativuus. Tehtävät, joiden parissa toimihenkilöt työskentelevät, vaativat erittäin vahvaa asiantuntijuutta, sinnikkyyttä ja luovuuttakin. Kiitän tässä yhteydessä henkilöstöämme vaikeissa olosuhteissa hyvin onnistuneesti tehdystä sitoutuneesta työstä.
 
Uskon, että kulunut vuosi jää historiaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen murrosvuotena parempaan kehityssuuntaan. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ponnisteluista paremman tulevaisuuden puolesta. Valtavia ja vaativia haasteita riittää kaikille järjestötoimijoille heti alkuvuodesta. Tehdään koko toimialamme yhteisin ponnisteluin yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tinkimätöntä työtä tämän kehityssuunnan vahvistamiseksi vuonna 2018.
 
Rauhallista, levollista ja voimaannuttavaa vuodenvaihteen aikaa kaikille jäsenillemme, luottamushenkilöillemme, toimihenkilöillemme ja yhteistyökumppaneillemme! 
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
null