Opetusalan Ammattijärjestö

Opettajankoulutus


Opettajille lisää monikulttuurisuustaitoja

Opettaja tarvitsee työsään yhä enemmän monikulttuurisuustaitoja.

Ne sisältävät eri kulttuurien ymmärtämistä ja antavat valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Jokainen opettaja on myös kielen opettaja.

Opettajankoulutuksessa monikulttuurisuutta opetetaan vaihtelevasti. Opettajien monikulttuurisuustaitojen parantaminen tulee sisällyttää hallitusohjelmaan kirjattuun Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia opettajia, jotka toimivat linkkeinä kahden kulttuurin välillä oppilaille ja opettajille sekä vanhemmille kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Moni maahanmuuttaja pyrkii turhaan opettajankoulutukseen, koska koulutukseen pääsy edellyttää erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Toisaalta maahanmuuttajien oman äidinkielen ja uskonnon opetukseen on vaikea saada päteviä opettajia.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opettajalle ei ole asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Osalla opettajista ei ole lainkaan suomi tai ruotsi toisena kielenä opintoja.

Kaikilla maahanmuuttajilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua lähtömaassaan. Heille luku- ja kirjoitustaidon opiskeleminen kielen lisäksi on välttämätöntä. Nyt opintoihin joutuu jonottamaan liian kauan.

OAJ ehdottaa:

  • Monikulttuurisuustaidot pitää sisällyttää pakollisina opintoina kaikkien opettajien peruskoulutukseen.
  • Opettajien monikulttuurisuusosaamista on lisättävä täydennyskoulutuksella.
  • Kaikkien opettajien, jotka antavat S2/R2- tai valmistavan oppimäärän mukaista opetusta, on saatava opetukseen valmiuksia antavaa perus- ja täydennyskoulutusta.
  • Opettajankoulutuksen kehittämistyön yhteydessä on ratkaistava, miten koulutuspaikkoja ja niiden houkuttelevuutta lisätään maahanmuuttajille.  
  • Pohjoismaista yhteistyötä on lisättävä opettajankoulutuksessa.
  • Maahanmuuttajataustaisten opettajien Specima-pätevöitymiskoulutusta pitää jatkaa.
  • Aikuisopettajia on koulutettava aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajiksi.
  • Kielitietoisuuden ja kielenoppimiseen liittyvää tutkimusta on lisättävä yliopistoissa.
     
null