Opetusalan Ammattijärjestö

Opettajien Työttömyyskassa

OAJ on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Opettajien Työttömyyskassassa. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy järjestön jäsenmaksuun. OAJ:n jäsenen jäädessä työttömäksi ansiopäivärahaa haetaan Opettajien Työttömyyskassasta.

Opettajien Työttömyyskassa palvelee OAJ:n jäseniä mm. työttömyysturvaan ja vuorottelukorvaukseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

Opettajien Työttömyyskassa
Pasilankatu 4 B
00240 Helsinki 

http://www.opetk.fi/

Sähköposti: opettajien.tk(at)opetk.fi

Puhelinpalvelu (09) 2294 4100
ma–to klo 9–14 

Faksi: (09) 141 549

Kun tarvitset yleistä tietoa

Kaikki Suomen työttömyyskassat kuuluvat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön, joka on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö edistää kassojen työskentelyä sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämisestä. Lisätietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta.

Sivuilla kerrotaan työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyskassojen maksamista etuuksista, joita ovat koulutustuki, vuorottelukorvaus, koulutuspäiväraha ja pitkäaikaistyöttömän opiskelutuki.

Lisäksi sivuilla on tietoa työttömyyseläkkeestä, ulkomaantyöskentelyn ja työttömyysturvan suhteesta sekä yrittäjän työttömyysturvasta. Sivuilla on myös laskin työttömyyspäivärahasi suuruuden määrittämistä varten.


Erityistä opetusalasta

Kaikki työttömyyskassojen maksamat etuudet perustuvat lakiin. Esimerkiksi työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyysturvalain mukaisesti. Työskentelyala ei siis vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskassan maksamaa etuutta. Opetusalan poikkeukselliset työaikasäädökset on kuitenkin otettu työttömyysturvalaissa huomioon siten, että työssäoloehdosta opetusalalla säädetään laissa erikseen.

 
null