Opetusalan Ammattijärjestö

Suomi 100: Opetuksen merkkipaalut

Klikkaa alla olevan kuvan vuosilukuja! Merkkipaalut kuvan alapuolella myös listana. Sivun lopussa on linkki Itsenäisen Suomen merkkipaalut opetusalalla -julkaisuun.
 
1910-luku: Suomi itsenäistyy ja saa perustuslain
Koulutuksen tukeminen ja ylläpitäminen julkisen vallan tehtäväksi.
Nyt: Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen ja rahoitus on markkinaehtoistunut.
Tavoite: Kansalaisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumista vaalitaan kaikin keinoin.
 
 
 
 
1920-luku: Yleinen oppivelvollisuus Suomeen
Kaikki lapset pääsevät kouluun.
Nyt: Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki alle 16-vuotiaat ja myös esiopetus muuttui velvoittavaksi vuonna 2015.
Tavoite: Oikeus kasvatukseen, koulutukseen ja oppimiseen laajenee useammille ikäluokille.
 
 
1930-luku: Koulunkäyntiä vaikeissa oloissa
Koulutus edisti vakautta sota-ajan Suomessa.
Nyt: Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän piiriin on tullut kasvava määrä maahanmuuttajia.
Tavoite: Yhteiskunnan jakautumista torjutaan koulutustakuun ja syrjäytymisen ehkäisemisen avulla.
 
 
 
 
1940-luku: Koulun yhteyteen uusia palveluja
Kouluruokailu, kouluterveyspalvelut ja nuorisotyö vahvistuvat.
Nyt: Oppilashuollolle on tullut oma lainsäädäntö 2000-luvulla.
Tavoite: Oppijoiden hyvinvointia tukevat monipuoliset palvelut turvataan.
 
 
 
1950-luku: Työmarkkinoille koulutettuja työntekijäkansalaisia
Ammatilliset oppilaitokset perustetaan.
Nyt: Ammatillisessa reformissa opiskelu siirtyy työpaikoille. Lähiopetusta saa enää 22–24 tuntia viikossa.
Tavoite: Jokaisen opiskelijan oikeus opetukseen ja pedagogiseen tukeen toteutuu.
 
 
 
1960-luku: Väestön koulutusmahdollisuudet laajenevat
Yliopisto laajenee maakuntiin.
Nyt: Yliopistojen määrää ja sivutoimipisteitä on vähennetty. Rinnalle ovat tulleet ammatti-korkeakoulut. Duaalimallin rajat repeilevät.
Tavoite: Korkeakoulut ovat vahvoja, monipuolista koulutusta tarjoavia osaamis- ja innovaatiokeskittymiä.
 
 
 
1970-luku: Koulutusjärjestelmä uudistuu kokonaan
Maksuton yhdeksänvuotinen peruskoulu tasa-arvoistaa oppimisen.
Nyt: Nykyjärjestelmä pohjautuu entisiin rakenteisiin, mutta koulut ja oppimistulokset ovat alkaneet eriytyä.
Tavoite: Suomi on maa, jossa heikotkin menestyvät ja oppimistulosten erot ovat pieniä.
 
 
 
1980-luku: Päivähoidon kasvatusrooli vahvistuu
Lapsille subjektiivinen oikeus päivähoitoon.
Nyt: Päivähoitolaki muuttui varhaiskasvatuslaiksi vuonna 2015. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin.
Tavoite: Jokaiselle lapselle on turvattu oikeus maksuttomaan, pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 
 
 
1990-luku: Työelämään suuntaavia opintoja aikuisille
Ammatillinen näyttötutkinto-järjestelmä saa alkunsa.
Nyt: Puolet nykyisistä ammateista voidaan lähivuosina korvata teknologian avulla.
Tavoite: Suomessa on maailman parhaat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.
 
 
 
2000-luku: Suomesta koulutuksen huippumaa
Loistavat PISA-tulokset tuovat kansainvälistä tunnustusta.
Nyt: Oppimistulokset ovat edelleen erinomaisia. Niiden kehityssuunta on laskeva.
Tavoite: Opettajan ammatin vetovoima ja opettajien korkea osaaminen ymmärretään oppimisen keskeiseksi laatutekijäksi.
 
 
 
2010-luku: Koulutusleikkausten vuosikymmen
Koulutuksesta leikattiin lähes 3 miljardia euroa.
Nyt: Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen rahoitus on pudonnut viidenneksen muutamassa vuodessa. Lukion yksikköhinta kattaa alle 80 % todellisista kustannuksista.
Tavoite: On oivallettu, että kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat kannattava investointi tulevaisuuteen.
 
 
null
Sormenjälki
 
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Opettaja-lehdessä julkaistiin  Sormenjälki-juttusarja. Siinä ainejärjestöjen valitsemat opettajat kertovat arvoistaan ja luovat katseen seuraavaan sataan vuoteen.
 
Luottamusta luomassa
haastateltavana uskonnon, filosofian ja psykologian lehtori Marja Oilinki
 
Arjen taitureita ­
haastateltavana kotitalousopettaja Hanna-Kaisa Hämäläinen
 
Mallia maailmalta
haastateltavana luokanopettaja Anna Hart
 
Käsillä tulevaisuus
haastateltavana käsityönopettaja Minna Matinlauri
 
Kotina kieli
haastateltavana äidinkielenopettaja Liisa Virtanen
 
Kuvavirrasta voimaa  
haastateltavana kuvataideopettaja Aki Pulkkanen
 
Sivistystä luonnosta
haastateltavana fysiikan ja matematiikan opettaja Riitta Salmenoja
 
Pontta positiivisuudesta
haastateltavana englanninopettaja Tiina Viitanen
 
Retkeillen ja rapsutellen
haastateltavana biologian ja maantieteen opettaja Kirsi Arino
 
Juurevasti kartalla ­
haastateltavana historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marja Manninen