Opetusalan Ammattijärjestö

Oppimisen tukipilaritSuomalaisnuorten oppimistulokset ovat kansainvälisesti vertailtuina edelleen huippuluokkaa. Heikosti osaavien määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti, ja alueiden väliset erot lisääntyvät.

Riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki on edellytys laadukkaalle oppimiselle. Toimivalla tukijärjestelmällä varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat tukea tarpeidensa mukaisesti ja pääsevät etenemään opinnoissaan myös peruskoulun jälkeen.
 
Opetusalan Ammattijärjestö selvitti oppimisen ja koulunkäynnin, niin sanotun kolmiportaisen tuen, toimivuutta keväällä 2017. Tulosten mukaan kolmiportainen tuki ei toimi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lakiuudistus lisäsi opettajien hallinnollisen työn määrää, mutta oppilaiden oikeudet eivät toteudu tasa-arvoisesti koko maassa.
 
Oppimisen tukipilarit -julkaisussa OAJ ehdottaa, että opettajia pitää olla riittävästi suhteessa oppilaiden määrään. Opettajien työmäärää täytyy helpottaa yksinkertaistamalla kolmiportaiseen tukeen liittyviä hallinnollisia prosesseja. Erityisluokkia ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen.
 
Oppimisen tukipilarit (pdf aukeamittain)

Nelisivuiseen esitteeseen on tiivistetty OAJ:n selvityksen keskeisimmät tulokset oppimisen ja koulunkäynnin tuen ongelmista. Esitteessä on myös toimenpide-ehdotukset, joiden avulla tuki toteutuisi.
Oppimisen tukipilarit -esite (pdf, tulostuu sivuittain) 
 
Selvityksen taustamateriaali on luettavissa vain pdf-julkaisuista. Niistä löytyvät myös selvityksen kaikki lähdeviitteet ja lähdeluettelo.

Selvityksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:   
null