Undervisningssektorns Fackorganisation

Parallellt medlemskap

Vid sidan om medlemskapet i OAJ kan en lärare på basen av sin utbildning/examen behålla sitt medlemskap i ett annat förbund inom Akava. Genom ett parallellt medlemskap får man ta del av båda organisationernas service och medlemsförmåner.

Inom Akava har man kommit överens om att man i första hand ansluter sig till den organisation som sköter intressebevakningen för den egna branschen.

OAJ är den enda organisationen som har hand om lärarnas intressebevakning. Den som arbetar med undervisning och fostran organiserar sig alltså först i OAJ.

OAJ har idag avtal om parallellt medlemskap med Finlands Ekonomförbund, Teknikens Akademikerförbund och Nya Ingenjörsförbundet.

Tilläggsuppgifter om parallellt medlemskap fås från förbunden.
 
null