Undervisningssektorns Fackorganisation

Pensioner

På OAJ:s medlemssidor finns ett infopaket där de vanligaste frågorna om pensioner besvaras.

Logga in på medlemssidorna och hitta information om bland annat:

  • ändringar i försäkringsskyddet
  • deltidspension  
  • pensionens belopp  
  • alterneringsledighetens inverkan på pensionen
  • pensionstillväxten
  • slutkarensen
  • så kallade gamla pensionsbestämmelser, samt
  • kom-i-håg lista för den som går i pension

När du behöver råd och hjälp i intressebevakningsfrågor ska du i första hand vända dig till den lokala förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktigen eller lokalföreningens ordförande.

Fråga om pensioner

Offentliga pensionssystem:

Keva www.keva.fi

Keva sköter pensionsärendena för de anställda inom kommunsektorn, hos staten och kyrkan.

De största pensionsbolagen inom privata pensionssystem:

Varma www.varma.fi

Ilmarinen www.ilmarinen.fi


Allmän information:

Arbetspension www.tyoelake.fi

Pensionsskyddscentralen www.etk.fi

null