Opetusalan Ammattijärjestö

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Sopimuksista kokeiluihin
OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuun 2018 lopussa raamisopimuksen perusopetuksen vuosityöajan kokeilusta. Kevään aikana käytiin useammassa kaupungissa paikallisia neuvotteluita paikallisesta kokeilusopimuksesta ja soveltamisohjeista.
 
Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa neuvottelut etenivät paikallisiin sopimuksiin, jotka hyväksyttiin ensin kunkin kaupungin paikallisyhdistyksessä ja opetustoimessa, sitten keskustasolla OAJ:n hallituksessa ja kuntatyönantajia edustavassa KT:ssä.
 
Kokeilu käynnistyi tämän lukuvuoden alusta 1.8.2018. Kokeilu voi kestää 31.7.2021 saakka.
 
Alkuvaiheessa mukana seitsemän alakoulua
Alkuvaiheessa perusopetuksen vuosityöaikakokeilu rajoittuu seitsemään neuvotteluiden kuluessa kiinnostuksensa ilmaisseeseen alakouluun, joissa opettajat äänestivät omasta halukkuudesta osallistua kokeiluun.
 
OAJ:n hallitus on linjannut, että kokeiluun voivat osallistua vain sellaiset koulut, joiden opettajakunta haluaa osallistua. 
 
Mukana ovat Kariston, Kasakkamäen ja Myllypohjan koulut Lahdesta, Laakavuoren ja Poikkilaakson koulut Helsingistä sekä Leppäkorven ja Vierumäen koulut Vantaalta.
 
Kolmivuotinen kokeilu voidaan myös irtisanoa
Kokeilun on tarkoitus kestää kolme vuotta, mutta kokeilusopimus on mahdollista irtisanoa myös kesken kolmivuotiskauden, jos käy ilmi, että OAJ:n hallituksen kokeilulle asettamat tavoitteet eivät näytä toteutuvan.
 
Tavoitteisiin voit tutustua tästä dokumentista:
Kokeilun ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, mihin suuntaan työaikamalleja jatkossa tulisi kehittää, jotta ne entistä paremmin vastaisivat opettajien nykyistä työtä. Vuosityöaikamalli on tapa yrittää vastata haasteeseen. 
 
 
Kohti kokonaisvaltaista työnkuvan hahmottamista
Peruskoulun opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1520 tuntia. Kokeilun avulla siirrytään opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmän mukaisesta oppituntien laskemisesta kohti kokonaisvaltaista opettajan työnkuvan hahmottamista. Itse koulupäivän arkea ei työaikajärjestelmällä ole tarkoitus muuttaa.
 
Kokeilu mahdollistaa sellaistenkin työtehtävien korvaamisen, joita OVTES ei opetusvelvollisuustyöajassa tunnista. Työaikaa voidaan määritellä käytettäväksi esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, erilaisten projektien läpiviemiseen, niihin lukuisiin hankkeisiin, joissa koulut ovat mukana, erilaisiin teemapäiviin ja muuhun koulutyön perusarkeen.
 
Myöskään opettajien työpäivien lukumäärä ei muutu, vaan se pysyy lain mukaisessa 190 päivässä. Niinikään kaikki oppilaiden ja opettajien loma-ajat säilyvät kokeilussa ennallaan.
 
 
Jos tehtävät lisääntyvät, lisääntyy myös työaika ja palkka
Kokeilulla ei myöskään rajoiteta nykyisiä opetustuntimääriä eli työaika ja vastaavasti palkka voivat olla sopimuksen perustasoa korkeammat. Vuosityöajassa kaikille opettajalle määrätyille tehtäville määritellään resurssi työaikana. Jos määritellään enemmän tehtäviä, nousee työaika ja siten myös palkka.
 
Kokeilun 1520 tunnin vuosityöaikaan perustuvat hinnoittelutunnuksen mukaiset peruspalkat voit tarkistaa alta löytyvästä dokumentista.
 
Kokeiluista neuvotellaan nyt Turussa ja Vaasassa
Tällä hetkellä perusopetuksen vuosityöaikaneuvotteluita käydään Turussa ja Vaasassa.
 
Seuraa kokeilujen etenemistä
Kokeilu on kirvoittanut paljon keskustelua ja kysymyksiä. Kokeiluiden etenemisestä tiedotetaan sekä oaj.fi:ssä että Facebookissa.
 
Tietoa kokeilusta
 
Vuosityöaikaa esiteltiin Educassa 2018 – katso video!
Miksi uutta työaikajärjestelmää kokeillaan? Katso videolta, miten OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo taustoitti aihetta Educa-messuilla. Neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen kertoi, mitä sopimus vuosityöaikakokeilusta pitää sisällään ja miten mahdollisten kokeilujen kanssa edetään. 
 
 
 
 
null