Opetusalan Ammattijärjestö

Perusopetus

Tällä sivulla:

Peruskoulun opettajat ovat joko luokanopettajia tai aineenopettajia. Erityisopetusta ja oppilaanohjausta antavat niihin kelpoisuuden hankkineet opettajat. Peruskoulussa voi toimia myös esiluokkia. Lisäksi jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.

Luokanopettaja ja aineenopettaja

Peruskoulun opettajat ovat joko luokanopettajia, jotka opettavat pääosin vuosiluokilla 1-6. tai aineenopettajia, jotka opettavat pääosin vuosiluokilla 7-9. Koulutuksensa perusteella opettajalla voi olla myös kelpoisuus opettaa koko peruskoulussa eli vuosiluokilla 1-9.

Suomalaisten peruskouluopettajien kelpoisuusvaatimuksena on maisteritutkinto, koska opetustyö on itsenäinen ja vaativa professio. Luokanopettajien pääaineena on kasvatustiede tai kasvatuspsykologia ja aineenopettajien yleensä jokin opetettava aine. Suomen hyvän menestyksen kansainvälisissä koulusaavutusmittauksissa on katsottu olevan paljolti hyvin koulutetun ja työhönsä sitoutuneen opettajakunnan ansioita.  

Erityisopettaja

Erityisopetusta antaa siihen kelpoisuuden hankkinut opettaja. Erityisopettaja voi toimia luokassa yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa tai hänellä voi olla oma ryhmä, jota hän opettaa. Erityisopettajalla on valmiudet kohdata erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja opettaa heitä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Oppilaanohjaaja

Oppilaanohjausta antaa siihen kelpoisuuden hankkinut opettaja. Oppilaanohjaajan työ on sekä oppilaiden yksilöllistä ohjausta että ryhmälle annettavaa ohjausta. Oppilaanohjaajan työssä korostuu yhteistyö huoltajien sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Oppilaanohjaajien työaika määrittyy eri perustein kuin muiden opettajien. Oppilaanohjaajan työ painottuu peruskoulun päättävien oppilaiden ohjaamiseen toisen asteen opintoihin. 

Esiluokan opettaja

Peruskoulussa voi toimia myös esiluokkia. Esiluokan opettajana voi toimia luokanopettaja tai lastentarhanopettaja. Tästä päätetään paikallisesti. Jos esiluokkaan on yhdistetty 1. tai 1.–2. vuosiluokka, on opettajana luokanopettaja. 

Rehtori

Jokaisella koululla, jossa järjestetään perusopetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorit ovat koulutukseltaan opettajia. Rehtorin opetustuntimäärä vaihtelee koulun koon mukaan. Rehtori vastaa koulun toiminnasta ja johtaa koulun työtä. Rehtorin työhön kuuluvat pedagogisen johtamisen lisäksi koulun hallinnolliset tehtävät.

 
null