Daghemmen välkomnar politikerbesök http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921314152 Tue, 14 Aug 2018 16:05:12 EEST Mera stöd för lärande inom förskoleundervisningen och förskola redan för femåringar http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921287648 Thu, 02 Aug 2018 08:30:00 EEST Puolango har outsourcat småbarnspedagogiken - ”Till vad behövs kommunen ens mera?"” http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921235675 Fri, 15 Jun 2018 10:50:00 EEST Christer Holmlund fortsätter som FSL:s förbundsordförande http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921188458 Thu, 07 Jun 2018 11:54:59 EEST Luukkainen efterlyser en rättvis Finlandsmodell och en förtjänstutvecklingsgaranti http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921180737 Wed, 06 Jun 2018 11:58:00 EEST 30 miljoner euro för att stärka likvärdighet i för- och grundskolan http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921176615 Mon, 04 Jun 2018 16:40:06 EEST Vi satsar på medlemskapet - det blir gratis att ringa till oss http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921169542 Fri, 01 Jun 2018 14:00:00 EEST OAJ och Taloustutkimus: tre av fyra finländare vill ha flera barnträdgårdslärare till daghemmen http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1383378567605&contentID=1408921138121 Sat, 26 May 2018 06:00:00 EEST