Undervisningssektorns Fackorganisation

Rättsskydd

 

 

Erkki Mustonen

Johtava lakimies Ledande juristLeading Lawyerpuh. 020 748 9642

Kai Kullaa

Työmarkkinalakimies ArbetsmarknadsjuristLabour Market Lawyerpuh. 020 748 9634

Eija Mali

Työmarkkinalakimies ArbetsmarknadsjuristLabour Market Lawyerpuh. 020 748 9630

Sami Nurminen

Työmarkkina-asiamies 
Arbetsmarknadsombudsman 
Labour Market Advisor 
puh. 020 748 9792

Kristiina Tuhkiainen

Työmarkkinalakimies ArbetsmarknadsjuristLabour Market Lawyerpuh. 020 748 9648

Tuomas Tuokko

Työmarkkinalakimies ArbetsmarknadsjuristLabour Market Lawyerpuh. 020 748 9677

 

 

 

oaj/tulostusnakyma