Opetusalan Ammattijärjestö

Sanasto


Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus

Tavoitteena on oppia suomen tai ruotsin kielen suulliset ja kirjalliset perustaidot. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.   

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Kestää noin lukuvuoden (60 osaamispistettä). Koulutuksen aikana harjoitellaan hakeutumista ammatillisiin perustutkintoihin.

Kotouttaminen

Osa monen viranomaisen työtä valtiolla ja kunnissa. Tavoitteena on oppia tuntemaan yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet ja kokea olevansa suomalaisen yhteiskunnan tervetullut jäsen. Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta.

Kotoutumiskoulutus

Sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen sekä edistää yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Tavoitteena saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimiva peruskielitaito.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen lukioon valmistava koulutus (LUVA) sellaisille henkilöille, joilla ei ole riittävästi kielellisiä tai muita valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista.

Oman äidinkielen opetus

Perusopetusta täydentävää oman kielen opetusta, joka tukee oppilaan oman identiteetin kehitystä ja henkistä tasapainoa. Oman äidinkielen tunnit vahvistavat yhteyttä omaan kulttuuritaustaan ja lisäävät tietoa omasta kulttuurista.

Perusopetukseen valmistava opetus

Tarkoitettu kaikille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Kestää noin vuoden.

Suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus

Kehittää oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa niin, että hän pystyy opiskelemaan suomen tai ruotsin kielellä ja toimimaan suomen- tai ruotsinkielisessä yhteisössä.
 

null