Opetusalan Ammattijärjestö

Sinulla on kesällä palkaton jakso

Ilmoita jäsenrekisteriin, jos olet kesäkaudella ilman palkkaa tai työttömänä ja palaat syksyllä takaisin saman työnantajan palvelukseen.
Palkattomien kuukausien ajalta voit maksaa alennettua jäsenmaksua. Sen maksamista varten saat tilisiirtolomakkeet jäsenrekisteristä.
 
Myös vapaan sivistystyön opettajien pitää ilmoittaa palkattomista kuukausista jäsenrekisteriin ja maksaa ajalta alennettua jäsenmaksua.
 
Kesän palkattoman jakson aikana opettajat saattavat tehdä muuta kuin opetustyötä. Kesätyön palkasta pitää maksaa jäsenmaksua. Ole yhteydessä jäsenrekisteriin tilisiirtolomakkeiden saamista varten.
 
Jos palaat kesän palkattoman jakson jälkeen entisen työnantajan palvelukseen, tarkista palkkanauhasta, että palkasta on jälleen alettu periä jäsenmaksuja.

Kesäajan palkanmaksun keskeytyksestä, vuorotteluvapaasta tai muusta täysin palkattomasta ajasta voi ilmoittaa jäsenrekisteriin joko Jäsensivujen sähköisellä muutosilmoituksella (www.oaj.fi/oikopolut/sähköiset lomakkeet/muutosilmoituslomake), Opettaja-lehden välissä olevalla yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoituksella tai sähköpostilla
null