Opetusalan Ammattijärjestö

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Koulutusmuodossa työskentelevä opetushenkilöstö on lähtökohdaltaan ja taustaltaan eri kulttuurialojen asiantuntijoita, joilla ei ole yhteistä koulutustaustaa.

Opettajalla on kulttuurialan opinnoilla ja alalla työskentelemällä hankittua ammatillista ja taiteellista osaamista. Opettajan tulee olla myös perehtynyt taiteen ja taitojen didaktiikkaan ja taidekasvatukseen.

Opettajan ja opetuksen tehtävänä on tukea lapsen, nuoren tai aikuisopiskelijan luovaa ajattelua ja toimintaa, vahvistaa aisti- ja tunneherkkyyttä sekä tukea vuorovaikutustaitoja. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Oppilasta ohjataan toimimaan yhteistoiminnallisesti ja pitkäjänteisesti. Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään taiteenalakohtaisesti.

Taiteen perusopettajaksi voi tulla useaa koulutusreittiä pitkin. Muun muassa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa musiikin alan ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon musiikkipedagogiasta ja yliopistossa eri taiteen aloilta maisterin tutkinnon esimerkiksi kuvataiteen kasvatuksen alueelta. Lisäksi ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan korkeakoulututkinnon jälkeen taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot.

 
null