Opetusalan Ammattijärjestö

Tasa-arvon pääväylät


Kasvatus- ja koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuuden edistäminen vaatii koko koulutuspolun tarkastelua. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon perusta luodaan lapsuudessa, jolloin kasvatuksen ja koulutuksen vaikutukset ulottuvat koko ihmisen elinkaarelle.
Koska koulutuksella on erittäin ratkaiseva vaikutus yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja yksilön elämän mahdollisuuksiin, koulutusta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kaikkien uudistusten vaikutukset on arvioitava tarkasti tasa-arvon kannalta.
 
Tässä julkaisussa tarkastellaan oppijan tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin vaikuttavia seikkoja eri näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat koulutuspalveluiden kattavuus ja saavutettavuus, koulutusjärjestelmätason yhdenvertaisuus sekä opetuksen, ohjauksen ja tuen saatavuus.
 
Koulutusjärjestelmän tehtävänä on palvella jokaista yhteiskunnan jäsentä. Kynnys osallistua kasvatukseen ja koulutukseen on pidettävä matalana ja kouluttautuminen houkuttelevana kaikista kulttuuri- ja sosioekonomisista taustoista tuleville. Alueellisen saavutettavuuden kannalta olennaista on monipuolisten koulutuspalveluiden ja oppimismahdollisuuksien saatavuus eri puolilla Suomea ja suurten kaupunkien eri osissa. Jokaiselle on oltava hyvät oppimisen edellytykset asuinpaikasta riippumatta.
 
Yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta on tarkasteltava koko järjestelmän tasolla. Koulutuksen rahoituksen ja normien pitää olla sellaisia, että ne edistävät koulutuksen yhdenvertaisuutta. Koulutus on rahoitettava julkisin varoin, ja tutkintoon johtavan koulutuksen on oltava suomalaisille oppijoille maksutonta. Lasten ja nuorten sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen valvonnalle on oltava vankat rakenteet.
 
OAJ:n mielestä tärkein tasa-arvon tae on opetushenkilöstön osaaminen. Korkeasti koulutettu, ammattitaitoinen opettajakunta on edellytys sille, että jokainen oppija voi saada laadukasta, opetussuunnitelman mukaista opetusta asuinpaikasta ja oppilaitoksesta riippumatta. Opettajankoulutus on avain opettajan tasa-arvo-osaamisen kehittämiseen. Tärkeä osa opettajan ammattitaitoa on kyky kohdata oppijat yhdenvertaisesti sukupuolesta, kieli- ja kulttuuritaustasta tai muusta henkilön ominaisuudesta riippumatta.
  
 
null