Opetusalan Ammattijärjestö

Tasa-arvon tiekartta


Suomea on pitkään pidetty koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Huipputulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat nostaneet meidät maailmankartalle. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa, kun merkkejä rapautumisesta on selvästi jo olemassa?
Koulutuksen rahoitusta on vähennetty ja alueelliset erot koulutuksen järjestämisen tavoissa ovat kasvaneet. Yksilön tausta näkyy voimakkaasti siinä, kuinka hän koulussa menestyy ja kuinka pitkälle hän kouluttautuu. Opettajan haasteena on vastata erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä tarjota jokaiselle tasa-arvoinen perusta omien päämäärien ja unelmien tavoitteluun.

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu ei saa riippua perheen asuinpaikasta tai kielestä eikä sosioekonomisesta tai -kulttuurisesta taustasta. Koulutuksen tehtävänä on avata tiet jokaiselle.
 
Jotta suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on tasa-arvoinen myös tulevaisuudessa, tienviitat pitää valita jo tänään. Tiekartalla viitoitetaan tietä tulevaan ja rakennetaan pohjaa yhteiselle keskustelulle. Tulethan mukaan!
 
Tie-kartan sisältöön pääset tutustumaan myös sivu sivulta klikkaamalla vasemmassa laidassa olevien alisivujen otsikoita tai
näistä otsikoista:
null