Opetusalan Ammattijärjestö

Tiedotteet

Koulutussopimus korostaisi opettajien osaamista

OAJ on tyytyväinen koulutussopimuksen peruslähtökohtaan, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä on kokonaisvastuu osaamisen arvioinnista ja tutkintojen myöntämisestä.
Opettajat varmistaisivat myös työpaikoilla tapahtuvan oppimisen laatua. Selvitysmiehet esittelivät tänään uuden koulutussopimusmallin, joka lisäisi työpaikoilla oppimista.
 
Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjä nimeäisi vastuullisen opettajan, joka vastaisi työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelusta, etenemisestä ja ohjauksesta sekä työpaikkaohjaajan tukemisesta.
 
– OAJ edellyttää, että opiskelijan oppimisen ohjauksesta vastaa opettaja, eikä työpaikalla nimettävä henkilö. Opetussuunnitelman mukainen oppiminen ja opinnot ovat opettajan vastuulla eli opettajaresursseja ei voi leikata, vaan maan hallituksen edellyttämät massiiviset leikkaukset on otettava muualta, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa.
 
OAJ kannattaa selvitysmiesten näkemystä, jonka mukaan yritykselle ei makseta koulutuskorvausta. – Tästä lähtökohdasta ei pidä tinkiä tuumaakaan, Misukka tähdentää.
 
Koulutussopimus sovittaisiin vain tutkinnon osa kerrallaan.
 
– On vielä tarkemmin määriteltävä, kuinka suuren osan tutkinnosta voidaan suorittaa koulutussopimuksella. Erityisesti nuorille yhteisöllisyys ja vertaisryhmän tuki ovat erityisen tärkeitä, minkä vuoksi koko tutkinnon suorittaminen koulutussopimuksella ei ole kannatettavaa.
 
OAJ kannattaa ehdotusta, jonka mukaan työpaikalla tapahtuvan oppimisenkin aikana opiskelija voisi opiskella tarpeen mukaan oppilaitoksessa, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Myös oppilaitos voisi olla työssäoppimispaikka.
 
null